INOVACE. VYKON. BEZPE?NOST.

V?ERA. DNES. ZíTRA.

KVALITA. PRO V?ECHNY.

Více ne? 1 600 oblo?ení kotou?ovych brzd, více ne? 1?600?brzdovych kotou??, 400?brzdovych ?elistí a více ne? 300?sad a 200?brzdovych bubn?… Textar nabízí jeden z nej?ir?ích sortiment? pro aktuálně konstruovaná vozidla. Textar znamená nekompromisní kvalitu, dlouhou ?ivotnost a vysoky brzdny komfort. Na?i specialisté nap?íklad vyvinuli více ne? 60?r?znych prost?edk? k tlumení hlu?nosti. V programu Textar samoz?ejmě najdete také nále?ité p?íslu?enství pro jednotlivé typy brzd. A na?e aktuální generace brzdového oblo?ení epad se díky speciální směsi materiál? stará o obzvlá?tě vysoky jízdní komfort a zá?ivě ?isté disky kol. Také u brzdovych kotou?? nabízí Textar kvalitu vedoucí firmy na trhu. Vysoce kvalitní litina a celoplo?ná ontikorozní ochrana, jako? i schválení podle normy ECE R90. To znamená vysoky vykon, dlouhou ?ivotnost a bezpe?nost. Pro rychlou a snadnou montá? obsahuje program Textar vedle brzdovych ?elistí také sady brzdovych ?elistí. Ty nabízejí enormní vyhody, nebo? v?echny díly nezbytné pro montá? jsou p?ilo?eny a lze je rychle a snadno namontovat. Sortiment vyrobk? Textar zavr?ují indikátory opot?ebení, p?íslu?enství, brzdová kapalina, ?isti? brzd a mazivo, jako? i brzdová hydraulika* a ná?adí pro vyměnu brzd*. (*pouze pro ur?ité regiony)

V?E. JEN ?áDNé KOMPROMISY.

Pokud jde o technologii brzd na prémiové úrovni, je Textar správná volba. Neznáme ?ádné kompromisy, pokud jde o inovativní ?e?ení, nejvy??í kvalitu, maximální bezpe?nost a optimální brzdny komfort. A to u? více ne? 100?let. Ne bezd?vodně jsme dodavatelem a partnerem ve vyvoji p?edních vyrobc? automobil? na celém světě.

qplus_textar_brake_pads

Brzdové desti?ky

S více ne? 1 600 typy brzdovych desti?ek disponuje Textar nejrozsáhlej?ím sortimentem pro aktuálně vyráběná vozidla. Toto vynikající pokrytí evropského vozového parku v kvalitě originálního vybavení ?iní ze zna?ky Textar ideální ?e?ení pro trh s náhradními díly.

Tlumicí podlo?ka Q+

Textar Q+ nabízí vyznamné vyhody jak pro vizuální p?ita?livost, tak pro akustické tlumení. Jako?to vysledek rozsáhlého vyvojového a zku?ebního programu má Textar Q+ jedine?né textilní slo?ení.

epad

epad

Textar epad – nekompromisní ?e?ení pro ?isté a tiché brzdění. Epad od zna?ky Textar je brzdové oblo?ení p?í?tí generace, které bylo p?vodně vyvinuto pro prvovyrobu a vyzna?uje se malou hlu?ností, sní?enou tvorbou brzdného prachu uplívajícího na litych discích a dobrym brzdnym vykonem.

textar_brake_discs

Brzdové kotou?e

P?i vyrobě brzdovych kotou?? Textar jsou dodr?ovány tolerance pro prvovyrobu a tyto kotou?e jsou v perfektním souladu s vykonností a pr?během opot?ebení brzdovych desti?ek Textar.

textar_brake_shoes1

Brzdové ?elisti

Na?e nároky na kvalitu na?ich brzdovych ?elistí Textar jsou mnohem p?ísněj?í, ne? po?adavky evropské normy ECE R90. Na?e brzdové ?elisti jsou proto ideálním doplňkem brzdovych bubn? Textar a perfektně pokryvají evropsky vozovy park.

textar_brake_drums1

Brzdové bubny

OE kvalita také u brzdovych bubn?: Brzdové bubny Textar jsou vyráběny z vysoce kvalitní litiny, a proto jsou maximálně odolné proti teplu a neporazitelné, pokud jde o odolnost proti opot?ebení.

textar_brake_fluid

Brzdová kapalina

DOT 3, DOT 4, DOT 4 LV, DOT 5?– Rozsáhly vyrobní program zna?ky Textar nabízí t?i individuálně pou?itelné brzdové kapaliny optimalizované pro maximální bezpe?nost.

textar_brake_cleaner_products

?isti? brzd

?isti? brzd zna?ky Textar spolehlivě odstraní olej, tuk a ne?istoty, a to beze zbytk?.

Cera Tec

Trvaly mazací prost?edek bez obsahu kov? pro brzdové soustavy. Cera Tec neobsahuje mě? ani kyseliny a chrání p?ed pískáním a korozí.

Hydra?Tec

Mazivo pro údr?bu a ochranu. Pro pohyblivé ?ásti v brzdovych a spojkovych systémech.

textar_tools

Nástroje

Textar nabízí ?iroky sortiment profesionálního ná?adí pro vyměnu brzd. Toto ná?adí bylo vyvinuto tak, aby odborníkovi nabídlo rychlé a efektivní ?e?ení pro vyměnu brzdovych komponent.

textar_abs_sensor

Senzory ABS

Senzory ABS jsou d?le?itou sou?ástí systém? jízdní stability, jako jsou ABS, ASR a ESP. Neustále mě?í otá?ky kol a p?ená?í aktuální signály do ?ídicí jednotky. Textar nabízí program s aktuálně více ne? 250 senzory, ktery se neustále roz?i?uje.

?PI?KOVá BRZDOVá OBLO?ENí. PRO ?PI?KOVé ZNA?KY.

ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
AUDI
BAIC
BENTLEY
BMW
BRILLIANCE
BUGATTI
BUICK
BYD
CADILLAC

CHANGAN
CHERY
CHEVROLET
CHRYSLER
CITRO?N
DACIA
DAEWOO
DODGE
DONGFENG
FAW
FERRARI

FIAT
FORD
GAC
GEELY
GREATWALL
HAIMA
HONDA
HYUNDAI
JAC
JAGUAR
JEEP

JMC
KIA
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
LEXUS
LINCOLN
LOTUS
MASERATI
MAYBACH
MAZDA

MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL/VAUXHALL
PEUGEOT
PORSCHE
PROTON
RENAULT
ROLLS-ROYCE
SAIC
SEAT

?KODA
SMART
SSANGYONG
SUZUKI
TESLA
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO

BUDOUCNOST BRZDí S TEXTAREM

Zatímco jiní se zamě?ují na pot?eby sou?asnosti, my jsme v?dy o krok dál a vyvíjíme technologii brzd zít?ka. Není divu, ?e se v supermoderních vozidlech pou?ívají brzdová oblo?ení Textar. Textar spolehlivě zastaví jak model S, tak i model X high-tech vozidel spole?nosti TESLA Motors. Také nové modely BMW i3 a i8 jsou sériově vybaveny brzdovym oblo?ením Textar. V tomto ideálním spojení se setkává první zástupce nové generace automobil? s jedni?kou v technologii brzd. O krok nap?ed jsme také v oblasti ekologie. V rámci programu TMD Friction Light Technology vyvíjíme brzdová oblo?ení s optimalizovanou hmotností, která jsou tak ?etrněj?í k ?ivotnímu prost?edí. Jsme tak pr?kopníky nové generace vyrobk? pro trh s náhradními díly. Textar dodával na trh brzdová oblo?ení bez obsahu mědi roky p?ed tím, ne? byla mě? legislativně zakázána. A navíc: Spole?nost TMD Friction se vyznamnou měrou podílela na vyvoji ECO standard? pro t?ecí materiály. Nyní je vyrobní program “TMD Friction Lightweight Technology” zamě?eny na vyvoj leh?ích a tedy ekologi?těj?ích t?ecích prvk?. Ostatní normy dodr?ují – my je vyvíjíme. To je vy??í úroveň prémiové zna?ky…

NIKDY NE NEJLEVNěJSí,
ALE V?DY NEJLEP?í

Tam, kde jiní vyrobci sázejí p?edev?ím na cenu, my sázíme na prvot?ídní kvalitu. U TMD Friction trávíme a? t?i roky vyvojem, testováním a schvalováním ka?dého nového OE vyrobku. Také ve prospěch trhu s náhradními díly, proto?e zde proudí stejné know-how z oblasti vyvoje a vyroby, jako u originálních díl?. Vsa?te na originál!

Garantujeme:

  • A? 1?000 hodin testování ve zku?ebně
  • Intenzivní testy brzdného komfortu
  • Po?íta?ově ?ízené vyhodnocování brzdnych vlastností a pr?běhu opot?ebení
  • Nejp?ísněj?í schvalovací testy p?i reálnych podmínkách