H ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ.

?ταν πρ?κειται για την τεχνολογ?α π?δηση? σε κορυφα?ο επ?πεδο, με την Textar ε?στε ασφαλε??. Δεν γνωρ?ζουμε συμβιβασμο?? ?ταν πρ?κειται για πρωτοποριακ?? λ?σει?, κορυφα?α ποι?τητα, μ?γιστη ασφ?λεια και απαρ?μιλλη ?νεση στο φρεν?ρισμα. Και ?λα αυτ?, εδ? και περισσ?τερα απ? 100 χρ?νια. Δεν ε?ναι τυχα?ο που ε?μαστε προμηθευτ?? και συνεργ?τε? στην εξ?λιξη προ??ντων των κορυφα?ων κατασκευαστ?ν οχημ?των του κ?σμου.

ΝΕΑ TEXTAR

ΝΕΑ TEXTAR

TEXTAR Q+

ΕΛΑΣΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ TEXTAR Q+

Η Textar παρουσ?ασε ?να ?λασμα απ?σβεση? ποι?τητα? OE στην αγορ? aftermarket. Το Textar Q+ προσφ?ρει σημαντικ? πλεονεκτ?ματα, τ?σο ω? προ? την εμφ?νιση ?σο και ω? προ? την απ?σβεση των θορ?βων. Αποτ?λεσμα μια? συστηματικ?? φ?ση? αν?πτυξη? και εντατικ?ν δοκιμ?ν, το Textar Q+ διαθ?τει μοναδικ? σ?νθεση με υφ? υφ?σματο?. Διακρ?νεται για τι? εξαιρετικ?? του ιδι?τητε? απ?σβεση? και απ?ζευξη? και ε?ναι σχεδιασμ?νο ?στε να συμβ?λει σημαντικ? στην ?νετη π?δηση. Με το υψηλ?? ποι?τητα? αν?γλυφο σ?μα, τα ελ?σματα ε?ναι αμ?σω? αναγνωρ?σιμα απ? την αν?τερη εμφ?νιση και α?σθησ? του?.

TEXTAR Q+

ΕΛΑΣΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ TEXTAR Q+

Η Textar παρουσ?ασε ?να ?λασμα απ?σβεση? ποι?τητα? OE στην αγορ? aftermarket. Το Textar Q+ προσφ?ρει σημαντικ? πλεονεκτ?ματα, τ?σο ω? προ? την εμφ?νιση ?σο και ω? προ? την απ?σβεση των θορ?βων. Αποτ?λεσμα μια? συστηματικ?? φ?ση? αν?πτυξη? και εντατικ?ν δοκιμ?ν, το Textar Q+ διαθ?τει μοναδικ? σ?νθεση με υφ? υφ?σματο?. Διακρ?νεται για τι? εξαιρετικ?? του ιδι?τητε? απ?σβεση? και απ?ζευξη? και ε?ναι σχεδιασμ?νο ?στε να συμβ?λει σημαντικ? στην ?νετη π?δηση. Με το υψηλ?? ποι?τητα? αν?γλυφο σ?μα, τα ελ?σματα ε?ναι αμ?σω? αναγνωρ?σιμα απ? την αν?τερη εμφ?νιση και α?σθησ? του?.

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ TEXTAR

BRAKEBOOK.COM

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ TEXTAR

BRAKEBOOK.COM

Σα? αρ?σει η Textar; Κ?ντε like στο Facebook!

Εδ? μπορε?τε να διαβ?σετε ν?α που σα? ενδιαφ?ρουν, να συμμετ?σχετε σε διαγωνισμο?? και να δε?τε συναρπαστικ?? εικ?νε? και εντυπωσιακ? β?ντεο με αυτοκ?νητα. Θα χαρο?με να συνομιλ?σουμε μαζ? σα? – επισκεφτε?τε μα?, σχολι?στε και πατ?στε ?like?!

Σα? αρ?σει η Textar; Κ?ντε like στο Facebook!

Εδ? μπορε?τε να διαβ?σετε ν?α που σα? ενδιαφ?ρουν, να συμμετ?σχετε σε διαγωνισμο?? και να δε?τε συναρπαστικ?? εικ?νε? και εντυπωσιακ? β?ντεο με αυτοκ?νητα. Θα χαρο?με να συνομιλ?σουμε μαζ? σα? – επισκεφτε?τε μα?, σχολι?στε και πατ?στε ?like?!