KO?NI?KA TEHNOLOGIJA NA? JE SVIJET.

Kad se radi o ko?ni?koj tehnologiji na premijskoj razini, s Textarom ste na sigurnoj strani. Kad se radi o inovativnim rje?enjima, najvi?oj kvaliteti, maksimalnoj sigurnosti i optimalnoj udobnosti pri ko?enju, mi ne poznajemo nikakve kompromise. I to ve? vi?e od 100 godina. Nismo bez razloga dobavlja? i razvojni partner vode?ih proizvo?a?a automobila ?irom svijeta.

NOVOSTI TEXTAR

NOVOSTI TEXTAR

TEXTAR Q+

TEXTAR Q+ PRIGU?NA PLO?ICA

Textar je za tr?i?te rezervnih dijelova uveo optimiziranu prigu?nu plo?icu jednake kvalitete kao ?to je originalni dio. Textar Q+ prvenstveno vam nudi dvije prednosti: estetiku i amortizacijsko djelovanje. Rezultat sveobuhvatnog programa razvoja i testiranja jedinstveni je sastav tkanine prigu?ne plo?ice Textar Q+. Njezin dizajn omogu?uje izvanredna svojstva prigu?ivanja i rastere?enja i osjetno ve?u udobnost ko?enja. Zahvaljuju?i visokokvalitetnoj utisnutoj marki, plo?ice su jasno prepoznatljive i imaju uvjerljivi premium izgled.

TEXTAR Q+

TEXTAR Q+ PRIGU?NA PLO?ICA

Textar je za tr?i?te rezervnih dijelova uveo optimiziranu prigu?nu plo?icu jednake kvalitete kao ?to je originalni dio. Textar Q+ prvenstveno vam nudi dvije prednosti: estetiku i amortizacijsko djelovanje. Rezultat sveobuhvatnog programa razvoja i testiranja jedinstveni je sastav tkanine prigu?ne plo?ice Textar Q+. Njezin dizajn omogu?uje izvanredna svojstva prigu?ivanja i rastere?enja i osjetno ve?u udobnost ko?enja. Zahvaljuju?i visokokvalitetnoj utisnutoj marki, plo?ice su jasno prepoznatljive i imaju uvjerljivi premium izgled.

TEXTAROV KATALOG REZERVNIH DIJELOVA

BRAKEBOOK.COM

TEXTAROV KATALOG REZERVNIH DIJELOVA

BRAKEBOOK.COM

Volite Textar? Lajkajte nas sada na Facebooku!

Posjetite na?u novu web stranicu za vlasnike servisnih radionica i tehni?are. Pored informacije o na?im proizvodima, alatima i marketin?koj podr?ci pru?amo Vam i online video sadr?aje s uputama i animacije. Ovi izuzetno korisne video snimke s uputama korak po korak obja?njavaju na?in na koji se izvodi kompletna zamjena ko?nica.

Volite Textar? Lajkajte nas sada na Facebooku!

Posjetite na?u novu web stranicu za vlasnike servisnih radionica i tehni?are. Pored informacije o na?im proizvodima, alatima i marketin?koj podr?ci pru?amo Vam i online video sadr?aje s uputama i animacije. Ovi izuzetno korisne video snimke s uputama korak po korak obja?njavaju na?in na koji se izvodi kompletna zamjena ko?nica.