INOVACIJA. U?INAK. SIGURNOST.

JU?ER. DANAS. SUTRA.

TOLIKO JE SIGURNO!

Kad se radi o savr?enom rje?enju za ko?ni?ke obloge, nijedan put ne vodi mimo Textara. Bez obzira radi li se o teretnom motornom vozilu, prikolici, gradskom ili putni?kom autobusu – kod nas ?ete na?i rje?enja za ko?nice za 99 % svih europskih gospodarskih vozila. Kao svjetski vode?a marka za ko?ni?ke obloge gospodarskih vozila i vode?i dobavlja? na tr?i?tu za originalne obloge disk i bubanj ko?nica za automobilsku industriju, kao i na tr?i?tu rezervnih dijelova, pru?amo Vam sigurnost koju mo?e jam?iti samo original. Ne bez razloga 70 % svih gospodarskih vozila opremljenih oblogama za bubanj ko?nice u Europi ko?i s Textarom.

Uz maksimalnu snagu inovacije: Prva smo marka na tr?i?tu rezervnih dijelova koja nudi obloge za disk ko?nice lake konstrukcije, koje nisu samo sigurne i udobne, ve? su i u?inkovite i prihvatljivije za okoli?.

KVADRATURA KRUGA.

O?ekujete puno? O?ekujte vi?e! Naime, proizvodni program koji zahvaljuju?i patentiranom postupku spajanja i proizvodnim procesima odobrenima za proizvodnju originalnih dijelova za automobilsku industriju nema konkurencije na me?unarodnom tr?i?tu rezervnih dijelova. Na?e ko?ni?ke obloge za gospodarska vozila pru?aju savr?en spoj dugovje?nosti, malog tro?enja diskova i bubnjeva te pouzdane sile ko?enja. Vi?e od 600 obloga disk i bubanj ko?nica po mjeri dokaz su ove prvoklasne kvalitete.

Zajedno s proizvo?a?ima vozila, osovina i ko?nica razvijamo optimalna rje?enja za svaki slu?aj primjene. Na? know-how u vezi ko?nica preto?en je u gospodarska vozila, prikolice, gradske i putni?ke autobuse. Tako smo, u suradnji s proizvo?a?ima, razvili vode?e materijale na tr?i?tu za bubanj ko?nice T090 za BPW osovine te T0100 specijalno za SAF. U oba slu?aja Textar je isklju?ivi dobavlja? originalnih dijelova za odgovaraju?e primjene kod prikolica.

Ne ?udi stoga da se na proizvodu namijenjenom tr?i?tu rezervnih dijelova nalaze i logotip proizvo?a?a osovina i Textarov logotip. Kod gradskih autobusa na? materijal T7400 za disk ko?nice, sada je, kao i prije, prvi izbor kod originalnog tvorni?kog opremanja vozila – i to ne samo zbog svoje dosad nedosegnute otpornosti na tro?enje. Textarov program sadr?i, naravno, i visokokvalitetne ko?ni?ke diskove kao i indikatore istro?enosti i pribor.

S pro?irenjem programa novim ko?ni?kim oblogama lake konstrukcije za gospodarska vozila koje pokazuju put u budu?nost k u?inkovitim i ekolo?ki prihvatljivim rje?enjima za ko?nice, Textar nudi puni asortiman za najve?e zahtjeve.

VRHUNSKE KO?NI?KE OBLOGE. ZA VRHUNSKE MARKE.

BAOHUA/KIC
BPW
CNHTC
CSEPEL
DAF
DENNIS
DONGFENG
EVOBUS
FORD OTOSAN
FOTON

FUWA
GFA
HALDEX
HUALING TRUCK
IRISBUS
IVECO
KAMAZ
K?SSBOHRER
KNORR-BREMSE
KNOTT

MAN
MCI
MENARINI
MERCEDES-BENZ
MERITOR
NEOPLAN
OPTARE
PREVOST
RENAULT TRUCKS
ROR

SAF-HOLLAND
SCANIA
SOLARIS
VALX
VAN HOOL
VOLKSWAGEN
VOLVO TRUCKS & BUSES
WABCO (PERROT)
WARSTEIN
YUTONG

IDEMO DO SAMIH GRANICA.
KAKO TO VI NE BISTE MORALI.

Ko?ni?ke su obloge upravo kod gospodarskih vozila izlo?ene ekstremnim zahtjevima i optere?enjima. Ovdje je presudan siguran spoj tarnog materijala na nosivoj plo?ici obloge. Stoga TMD Friction kod proizvodnje obloga za disk ko?nice gospodarskih vozila – ovisno o slu?aju primjene i toplinskom optere?enju – primjenjuje inovativne i u?inkovite mehani?ke postupke spajanja:

  • ?eli?na plo?ica s mjedenim zaticima
  • Plo?ica od lijeva s mjedenim zaticima
  • Lijevana plo?ica s prilivenim zaticima (integralna lijevana plo?ica)
  • ?eli?na plo?a s ekspandiranim metalom, poznata i pod nazivom ?weld mesh”
  • Plo?ica lagane konstrukcije sa zaticima

Va?a prednost: Na?i postupci garantiraju trajno povezivanje tarnog materijala obloge s nosivom plo?icom obloge ?ak i pri najekstremnijim termi?kim optere?enjima. A time i najve?i mogu?i stupanj sigurnosti i udobnosti.

LIJEVANA NOSIVA PLO?ICA OBLOGE
NOSIVA PLO?ICA OBLOGE SA ZATICIMA
NOSIVA PLO?ICA OBLOGE OD EKSPANDIRANOG METALA (WELDMESH)

MANJE JE NEKAD ZNATNO VI?E.

MANJE JE NEKAD ZNATNO VI?E.


Smanjenje tro?kova uslijed u?tede na te?ini i ekolo?kiju vo?nju zahvaljuju?i manjim emisijama CO2 – to nude Textarove obloge za disk ko?nice kod kojih se primjenjuje nova nosiva plo?ica obloge lake konstrukcije iz programa ?Light Technology” tvrtke TMD Friction. Kao predvodnik u ovom podru?ju TMD Friction je prvi proizvo?a? koji ove inovativne proizvode nudi i na tr?i?tu rezervnih dijelova. Prednost za vlasnike flota: Standardne obloge mogu se potpuno jednostavno zamijeniti ko?ni?kim oblogama lake konstrukcije jer nema nikakve promjene geometrije.

Ugradite i smanjite tro?kove:


KOMPROMISI? NE S NAMA!

Ko?ni?ke obloge u gospodarskim vozilima svakodnevno su izlo?ene velikim optere?enjima jer je za ko?enje nekog vozila potrebno daleko vi?e energije nego za njegovo ubrzavanje.

Primjer: Kamion te?ine 40 t s motorom snage 340 kW mo?e ubrzati na 80 km/h u roku od 45 sekundi, dok je za naglo ko?enje sa 80 km/ h na 0 km/h u roku od 3 sekunde potrebna snaga ko?enja od 3300 kW.

To je nevjerojatno veliko optere?enje za relativno mali rezervni dio kao ?to je ko?ni?ka obloga. Kompromisi u vezi kvalitete ovdje brzo mogu postati skupi.

Textar zna?i sigurnost. Bez oklijevanja i izgovora. Stoga si za razvoj neke ko?ni?ke obloge uzimamo i do 3 godine te je prije stavljanja na tr?i?te podvrgavamo najstro?im ispitivanjima:

  • Do 300.000 kilometara ispitivanja i do 2000 sati ispitivanja na ispitnim ure?ajima
  • Ra?unalno upravljana analiza pona?anja pri ko?enju i tro?enja
  • Najstro?a ispitivanja radi dobivanja odobrenja pod realnim uvjetima
  • Intenzivna ispitivanja pona?anja u pogledu udobnosti