Adatvédelmi nyilatkozat

1. §?Információk a személyes adatok gy?jtésér?l

(1) Az alábbiakban a személyes adatok weboldalunk használata során t?rtén? gy?jtésér?l nyújtunk információt. Minden olyan adat személyes adatnak min?sül, amely személyesen ?nh?z kapcsolódik, pl. név, cím, e-mail cím, felhasználói magatartás.

(2) Az európai általános adatvédelmi rendelet 4. cikkének 7. bekezdése értelmében a felel?s a TMD Friction Services GmbH, Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen, info@tmdfriction.com (lásd az impresszumot). Adatvédelmi biztosunkat a Datenschutz@tmdfriction.com címen vagy postai címünk?n, a ?der Datenschutzbeauftragte” (adatvédelmi biztos) kiegészítéssel érheti el.

(3) A cégünkkel e-mailben vagy kapcsolattartási ?rlapon keresztül t?rtén? kapcsolatfelvétel során az ?n kérdéseinek megválaszolása érdekében az ?n adatait (e-mail címe, adott esetben a neve) tároljuk. Az ebben az ?sszefüggésben birtokunkba jutott adatokat t?r?ljük, ha azok tárolása a továbbiakban már nem szükséges; illetve korlátozzuk azok felhasználását, amennyiben t?rvényes meg?rzési k?telezettségek állnának fenn.

(4) Ha cégünk kínálatának egyes funkcióihoz szerz?déses szolgáltatókhoz folyamodnánk, illetve kereskedelmi célokra szeretnénk felhasználni az ?n adatait, akkor az alábbiakban részletesen értesítjük az adott folyamatokról. Ennek során a tárolási id?tartam meghatározott feltételeit is k?z?ljük.

2. §?Az ?n jogai

(1) ?n a cégünkkel szemben a k?vetkez? jogokkal rendelkezik az ?nnel kapcsolatos személyes adatokra vonatkozóan:

 • hozzáféréshez való jog,
 • helyesbítési vagy t?rlési jog,
 • adatkezelés korlátozásához való jog,
 • a feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jog,
 • adathordozhatósághoz való jog.

(2) Emellett ?nnek joga van panaszt tenni egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál az ?n személyes adatainak cégünk általi feldolgozásával kapcsolatban.

3. §?Személyes adatok gy?jtése a weboldalunk meglátogatása során

(1) A weboldal pusztán tájékoztató jelleg? felhasználása során, tehát ha ?n nem regisztrál és nem küld számunkra más módon információkat, akkor cégünk csak olyan személyes adatokat gy?jt, amelyeket az ?n b?ngész?je küld a szerverünknek. Ha ?n meg szeretné tekinteni weboldalunkat, akkor a k?vetkez? olyan adatokat gy?jtjük, amelyek a weboldalunk ?nnek való megjelenítéséhez, valamint stabilitásának és biztonságának szavatolásához m?szakilag szükségesek számunkra (ennek jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bek. f pontja képezi):

 • IP cím
 • a lekérdezés dátuma és id?pontja
 • a greenwichi k?zépid?t?l (GMT) való id?zónaeltérés
 • a lekérdezés tartalma (konkrét oldal)
 • hozzáférési állapot / HTTP állapotkód
 • a továbbított adatmennyiség
 • a weboldal, ahonnan a lekérdezés érkezik
 • b?ngész?
 • operációs rendszer és annak felülete
 • a b?ngész?szoftver nyelve és verziója.

(2) A fentiekben megnevezett adatok mellett a weboldalunk felhasználása során az ?n számítógépére sütik (cookie-k) kerülnek elmentésre. A sütik olyan kisméret? sz?veges fájlok, amelyek az ?n merevlemezén az ?n által használt b?ngész?h?z hozzárendelve kerülnek elmentésre, és amelyeken keresztül a sütiket elhelyez? fél számára (jelen estben cégünk) meghatározott információkat küldenek. A sütik nem képesek programok futtatására vagy vírusok továbbítására az ?n számítógépére. Arra szolgálnak, hogy az internetezést ?sszességében felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá tegyék.

(3) Sütik alkalmazása:

a) Ez a weboldal a k?vetkez? típusú sütiket alkalmazza, kiterjedésük és m?k?dési elvük az alábbiakban kerül ismertetésre:

 • ideiglenes sütik (lásd b. pont)
 • állandó sütik (lásd c. pont).

b) Az ideiglenes sütik automatikusan t?rl?dnek, amikor ?n bezárja a b?ngész?t. Ide kül?n?sképpen a munkamenet-sütik tartoznak. Ezek egy úgynevezett munkamenet-azonosítót mentenek el, amellyel az ?n b?ngész?jének kül?nb?z? lekérdezései rendelhet?k hozzá a k?z?s munkamenethez. Ennek segítségével az ?n számítógépe újra felismerhet?, amikor ?n visszatér weboldalunkra. A munkamenet-sütik t?rl?dnek, amikor ?n kijelentkezik vagy bezárja a b?ngész?t.

c) Az állandó sütik egy meghatározott id?tartam után automatikusan t?rl?dnek, ez az id?tartam az adott sütit?l függ?en eltérhet. A sütiket ?n bármikor t?r?lheti a b?ngész?je biztonsági beállításaiban.

d) ?n az igényei szerint módosíthatja b?ngész?beállításait, és pl. elutasíthatja a harmadik felekt?l származó sütiket vagy akár az ?sszes sütit. Felhívjuk figyelmét, hogy adott esetben nem fogja tudni használni a weboldal minden funkcióját.

Sütik

Complianz

We use Complianz for cookie consent management.

Name Retention Function
Functional
cmplz_choice 365 days Store if a message has been dismissed
cmplz_id 365 days Store anonymized statistics
cmplz_all 365 days Store cookie consent preferences
complianz_consent_status 365 days Store cookie consent preferences
complianz_policy_id 365 days Register accepted cookie policy ID
cmplz_user_data 365 days Determines which cookiebanner to show
Sharing

For more information, please read the Complianz Privacy Policy.

WPML

We use WPML for locale management.

Name Retention Function
Functional
wp-wpml_current_language 1 day Store language settings
Sharing

This data is not shared with third parties.

Visual Composer

We use Visual Composer for website design.

Name Retention Function
Purpose pending investigation
vcc_cb_count
Sharing

This data is not shared with third parties.

Vimeo

We use Vimeo for video display.

Name Retention Function
Statistics
__utmt_player 10 minutes Track audience reach
vuid 2 years Store the user's usage history
Sharing

For more information, please read the Vimeo Privacy Policy.

WooCommerce

We use WooCommerce for webshop management.

Name Retention Function
Statistics
History.store Stores last visit
Sharing

This data is not shared with third parties.

Slider Revolution

Name Retention Function
Purpose pending investigation
rs6_overview_pagination
Sharing

This data is not shared with third parties.

Matomo

We use Matomo for website statistics.

Name Retention Function
Functional
MATOMO_SESSID session Prevent fraud
Sharing

This data is not shared with third parties.

Miscellaneous

Name Retention Function
Purpose pending investigation
country_selector_url
*-lzpageviews
_ga
Sharing

This data is not shared with third parties.

Süti neve Származás Típus
ctcc_content_settings Cookie Consent WordPress plugin szükséges
wp-postpass_
892189b21872fdcd50433adcb9909747
WordPress opcionális
wsal_wp_session WordPress opcionális
devicePixelRatio opcionális
_icl_current_language WPML WordPress plugin opcionális
_icl_visitor_lang_js WPML WordPress plugin opcionális
PHPSESSID PHP szükséges
_pk_id.* Matomo (Piwik) opcionális
_pk_ses.* Matomo (Piwik) opcionális
wpml_referer_url WPML WordPress plugin opcionális
wpml_browser_redirect_test WPML WordPress plugin opcionális
wordfence_verifiedHuman Wordfence WordPress plugin opcionális
wfvt_* WordPress opcionális
_ga, _gat, _gid Google Analytics opcionális
Vimeo-komponensek alkalmazása

Weboldalunkon a Vimeo szolgáltató komponenseit alkalmazzuk. A Vimeo a Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA vállalat szolgáltatása. Az ilyen komponenssel rendelkez? weboldalunk minden egyes meglátogatása esetén ez a komponens kezdeményezi az ?n által használt b?ngész?ben a megfelel? megjelenítés érdekében a komponens let?ltését a Vimeo-tól. Amikor meglátogatja weboldalunkat és ezalatt bejelentkezik a Vimeo-ba, a Vimeo felismeri a komponens által gy?jt?tt információkon keresztül, hogy melyik konkrét webhelyet látogatja meg, és ezeket az információkat a Vimeo-nál a személyes fiókjához hozzárendeli. Amennyiben pl. a ?Lejátszás” gombra kattint vagy megjegyzést f?z hozzá, akkor ezek az információk a Vimeo-nál lev? személyes felhasználói fiókjába kerülnek átküldésre és ott tárolásra. Ezen kívül az az információ is továbbításra kerül a Vimeo-hoz, hogy ?n meglátogatta a weboldalunkat. Ez attól függetlenül megt?rténik, hogy pl. a komponensekre rákattint/megjegyzéseket f?z hozzá vagy sem.

Ha meg akarja akadályozni az ?nnel és a weboldalunkon t?rtént lépéseivel kapcsolatos adatok átvitelét és tárolását a Vimeo-on keresztül, akkor ki kell jelentkeznie a Vimeo-ból, még miel?tt meglátogatná webhelyünket. A Vimeo adatvédelmi k?zleményei részletesebb információkat szolgáltatnak, kül?n?sen az adatoknak a Vimeo által t?rtén? gy?jtésére és felhasználására vonatkozóan:https://vimeo.com/privacy

A Vimeo-videók oldalunkra való beágyazása lehet?vé teszi számunkra néhány, a Vimeo portálról kiválasztott videó bemutatását. Az egyes Vimeo-videók beágyazását jogos érdekünknek tekintjük. A felhasználó személyes adatainak kezelésére az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke 1. bekezdésének f pontja teremt jogalapot.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Vimeo esetlegesen igénybe veszi a Google Analytics programot. Ezzel kapcsolatban emlékeztetünk a Google Analytics letiltási lehet?ségeire (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu) és a Google marketingcélú adatkezelésének beállításaira (https://adssettings.google.com/).

Google Analytics

(1) Ez a weboldal a Google Analytics alkalmazást, a Google Inc. (?Google”) webelemz? szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett ?cookie-kat” (sütiket) használ, amelyek az ?n számítógépén lesznek elmentve, és amelyek a weboldal ?n általi felhasználásának elemzését teszik lehet?vé.
A rendszer a cookie-k által az ?n weboldalhasználata kapcsán által létrehozott információkat rendszerint egy USA-beli Google-szerverre továbbítja és ott tárolja. Mindazonáltal a weboldalon az IP-cím anonimizálása általunk végrehajtott aktiválása miatt a rendszer az ?n Google-IP-címét az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségr?l szóló megállapodás egyéb részes államaiban el?zetesen ler?vidíti. A jelen weboldal üzemeltet?jének megbízásából a Google ezeket az információkat használja az ?n weboldalhasználatának kiértékeléséhez, a weboldalakon folytatott tevékenységekr?l szóló jelentések ?sszeállításához, valamint további, a weboldal- és internethasználattal ?sszefügg?, a weboldal üzemeltet?je számára nyújtandó szolgáltatásokhoz.

(2) A Google Analytics keretében az ?n b?ngész?je által továbbított IP-cím nem lesz elegyítve a Google egyéb adataival.

(3) A cookie-k tárolását b?ngész?jének megfelel? beállításával megakadályozhatja; ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben nem fogja tudni maradéktalanul használni a weboldal ?sszes funkcióját. Arra is lehet?sége van, hogy a cookie-k által létrehozott és az ?n általi weboldalhasználatra vonatkozó (pl. az IP-címével kapcsolatos) adatok r?gzítését a Google számára, valamint az említett adatok Google általi feldolgozását letiltsa. Ehhez t?ltse le és telepítse az alábbi hivatkozáson elérhet? b?ngész?-plug-int: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

(4) Ez a weboldal a Google Analytics alkalmazást az ?_anonymizeIp()” b?vítménnyel használja. Ezáltal az IP-címek további feldolgozása r?vidített formában t?rténik, ily módon a személyekre való konkrét utalás teljes mértékben kizárható. Ha az ?nr?l gy?jt?tt adatok személyekre utaló elemet tartalmaznak, azokat a rendszer azonnal figyelmen kívül hagyja, és a személyes adatokat haladéktalanul t?rli.

(5) A Google Analytics alkalmazást weboldalunk használatának elemzésére és rendszeres t?kéletesítésére használjuk. A kinyert statisztikák felhasználásával javítani tudjuk kínálatunkat és ?nnek mint felhasználónak érdekessé tehetjük weboldalunkat.

(6) Harmadik fél szolgáltatók adatai: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, írország, Fax: +353 (1) 436?1001. Használati feltételek: http://www.google.com/analytics/terms/hu.html, adatvédelmi áttekintés: http://www.google.com/intl/hu/analytics/learn/privacy.html, továbbá adatvédelmi nyilatkozat: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy.

Google reCAPTCHA

Weboldalainkon a ?Google reCAPTCHA” (a továbbiakban: ?reCAPTCHA”) védelmi programot használjuk. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (?Google”).

A reCAPTCHA segítségével ellen?rizhet?, hogy weboldalainkon az adatbevitel (pl. egy kapcsolattartási ?rlapon) személyhez vagy automatizált programhoz k?t?dik. Ehhez a reCAPTCHA kül?nféle jellemz?k alapján elemzi a weboldal látogatóinak viselkedését. Mihelyt a látogató fellép a weboldalra, az elemzés automatikusan elindul. Az elemzés során a reCAPTCHA kül?nféle információkat, adatokat értékel (pl. IP-cím, a látogatók tartózkodási ideje a weboldalon, illetve a felhasználó általi egérhasználat). Az elemzés során nyert adatokat a rendszer a Google felé továbbítja.

A reCAPTCHA-elemzések teljes mértékben a háttérben futnak. A weboldal látogatói nem kapnak információt az indított elemzésr?l.

Az adatfeldolgozás az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja alapján t?rténik. A weboldal üzemeltet?jének jogos érdeke, hogy webhelyeit védje a visszaélésszer? automatizált hálózati behatolással és a levélszeméttel (spam) szemben.

A Google reCAPTCHA védelmi programmal és a Google adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatos további információért kattintson a k?vetkez? linkekre: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ és https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Matomo

Ez a weboldal a Matomo (korábban Piwik) nev? nyílt forráskódú szoftvert használja a felhasználói hozzáférések statisztikai elemzésére. A Matomo úgynevezett sütiket alkalmaz, amelyek az ?n számítógépén kerülnek elmentésre, és amelyek a weboldal ?n általi felhasználásának elemzését teszik lehet?vé. A sütik által az internetes kínálat ?n általi felhasználására vonatkozóan létrehozott információk a szerverünk?n tárolódnak. Az IP-címet a feldolgozását k?vet?en és a tárolását megel?z?en azonnal titkosítjuk. ?n megakadályozhatja a sütik telepítését a b?ngész?jének megfelel? beállításával; ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben nem fogja tudni maradéktalanul használni a weboldal ?sszes funkcióját.

?n itt d?ntheti el, hogy engedélyezi-e az ?n b?ngész?jében egy egyértelm? webelemz? süti elmentését, lehet?vé téve a weboldal üzemeltet?je számára a kül?nb?z? statisztikai adatok r?gzítését és elemzését. ?Amennyiben ezt nem kívánja engedélyezni, kattintson a k?vetkez? hivatkozásra, hogy elmentse b?ngész?jében a Matomo deaktiváló sütit.

Az ?n személyes adatainak a fent leírt sütikkel t?rtén? gy?jtésének jogalapja az EU általános adatvédelmi rendeletének 6. cikkének 1. bekezdésének f) pontja.