MINDEN MéTER SZáMíT

FéKBETéTEK TESZTJE

MINDEN MéTER SZáMíT

FéKBETéTEK TESZTJE

MINDEN MéTER SZáMíT

FéKBETéTEK TESZTJE

Benchmark tesztelés: AMS-teszt

Az AMS fékezési teszt az ?Auto Motor und Sport” magazin (vezet? német autós magazin) által kidolgozott, nemzetk?zileg elismert vizsgálat a féktávolság meghatározására. Még a német autóklub (az ADAC) és a TüV (a német bevizsgáló hatóság) is hivatkozik rá.

A TESZT: JóL TELJESíTENEK A BETéTEK MELEGEN éS HIDEGEN?

Az autóban két személy és acélgranulátummal t?lt?tt zsákok foglalnak helyet, hogy a járm? elérje a megengedett bruttó járm?súlyt. Az autót 100 km/h sebességr?l lefékezve álló helyzetbe hozzák egymást k?vet? tíz alkalommal. Ez olyan intenzív gyorsítási és fékezési ciklust jelent, amelynek során a féktárcsák akár 700 °C-os h?mérsékletre is felhevülhetnek. Ilyen k?rülmények k?z?tt a rettegett fading (nagy h?mérsékleten a fékhatás cs?kkenése) jelenségét is szimulálni lehet, amely teljesen megterhelt járm?vel hegyr?l sík felületen lejtmenetben haladva léphet fel. A fading kifejezés azt a cs?kkent fékhatás jellemzi, amely a járm? er?teljes terhelése esetén jelentkezik.

A vizsgálat során keletkez? nagy h?mérséklet hatására k?t?anyagok szabadulnak fel a fékbetétekb?l, ami kenést képez? filmréteget hoz létre a fékbetét és a féktárcsa k?z?tt, cs?kkentve ezáltal a súrlódási együtthatót és a fékezési teljesítményt. Az AMS-teszt során csak az els? és a tizedik fékezési ciklus kerül kiértékelésre, hogy információt nyerjünk a fékbetétek jellemz?ir?l hideg és meleg állapotban. A kérdés: a fékbetétek ugyanolyan megbízhatóan teljesítenek nagy h?mérsékleteken is, mint hidegen?

Icon_AMS

AZ EREDMéNYEK: EZ LEHET A KüL?NBSéG éLET éS HALáL K?Z?TT

Eredmények Audi A5-tel

A Textar az OEM anyaggal megegyez?en teljesített hideg- és melegfékezésnél, és versenytársaival ?sszehasonlítva a legstabilabban teljesít? termék volt. Az els? és a tizedik fékezés k?z?tt csupán 0,2 m volt a kül?nbség. Ez pontosan ugyanannyi, mint a gyártó által az eredeti berendezés részeként beszerelt fékbetéttel elért mérték. Az egyik versenytárssal elért legnagyobb eltérés 2,8 m volt, amely az autó hosszának mintegy háromnegyedét jelenti: ez olyan mérték, amely pusztító k?vetkezményekkel járhat.

FéKTáVOLSáG

MELEGFéKEZéS

OE 36,3 m
Textar 36,3 m
Versenytárs A 38,4 m
Versenytárs B 41,6 m
Versenytárs C 37,3 m

JOBB / ROSSZABB

HIDEGFéKEZéS

OE 36,1 m
Textar 36,1 m
Versenytárs A 37,5 m
Versenytárs B 38,8 m
Versenytárs C 42 m

JOBB / ROSSZABB

VW Passat Variant

Hideg fékek esetén a Textar fékbetétek és a versenytárs termékei jobban teljesítettek, mint az OEM anyagok. Még meleg fékek esetén is a féktávolságot tekintve a fékbetétek egy kivétellel túltettek az OEM betéteken. A Textar a legbiztonságosabb gyártó ezen a területen: az els? és a tizedik fékezés k?z?tt csupán 0,2 m volt a kül?nbség. Ez pontosan ugyanannyi, mint az OEM anyaggal elért mérték. A távolságok k?z?tt a legnagyobb eltérés, az egyik versenytárs esetén, 8,7 m volt – ez mintegy két autónyi távolság: ekkora távolság élet és halál k?z?tti kül?nbséget jelenthet.

FéKTáVOLSáG

MELEGFéKEZéS

OE 38,6 m
Textar 37,1m
Versenytárs A 38,3 m
Versenytárs B 37,6 m
Versenytárs C 45,8 m

JOBB / ROSSZABB

HIDEGFéKEZéS

OE 38,4 m
Textar 36,9 m
Versenytárs A 37,4 m
Versenytárs B 36,6 m
Versenytárs C 37,1 m

JOBB / ROSSZABB

Icon_AMS

K?VETKEZTETéS: A TEXTAR JOBBAN TELJESíT, MINT AZ ?SSZES VERSENYTáRSA

A Textar a hideg- és melegfékezés során jobban teljesített, mint az ?sszes versenytársa, és még az OEM fékbetéteknél is jobb eredményeket ért el a VW Passat Varianttal végzett teszt során. Ez az eredmény is illusztrálja, hogy a Textar mennyire komolyan veszi a biztonság kérdését. Azt is mutatja, hogy a szervizpiacon lev? fékbetétek még a járm?gyártó által eredetileg beépített termékeknél is jobbak lehetnek. F?leg, ha min?ségi – például Textar – terméket választanak.

A Textar a legbiztonságosabb versenytárs ezen a területen