AZ ALPOK CSúCSAITóL AZ ALPOK LáBáIG –

FéKVIZSGáLAT A LEGMAGASABB SZINTEN

AZ ALPOK CSúCSAITóL AZ ALPOK LáBáIG –

FéKVIZSGáLAT A LEGMAGASABB SZINTEN

AZ ALPOK CSúCSAITóL AZ ALPOK LáBáIG –

FéKVIZSGáLAT A LEGMAGASABB SZINTEN

A KIHíVáS: AUTóVAL LEFELé A STELVIO-HáGóRóL

Az els? osztályú fékbetéteket szigorú és nagy ráfordítást igényl? teszteknek vetjük alá. Végeredményben a prémium-fékbetéteknek minden szempontból meggy?z? eredményeket kell szolgáltatniuk. Mind a fékezési komfortnál, mind a biztonságnál. A Textar fékbetéteket a laboratóriumban, a high-tech-próbapadokon és az utakon is alaposan megvizsgáljuk.

De a Textar szakért?i itt enél még egy lépéssel tovább mentek: a vizsgálathoz a Stelvio-hágótól indulva lehajtottak az Alpok lábaihoz. Ez az Alpok második legmagasabb aszfaltozott hágója Szédít? magasságokkal és meredek lejt?kkel. Egy valódi kihívás. Mind az ember, mind a technika számára.

Két jónev? eredeti fékbetét gyártó termékeivel k?zvetlenül ?sszehasonlítva a pedálnyomást, a súrlódási tényez?t és a kopást.

A Textar tesztpilótáinak tizennyolc kilométernyi, hajt?kanyarokban gazdag 15 százalékos meredekség? úttal kellett megbirkózniuk. A Stelvio-hágónál nagy a forgalom: nemcsak turisták, hanem a szabadid?t kihasználó látogatók is élvezik a szép kilátást. 2007-ben a ?Top Gear“ autós magazin az utat ?a világ legnagyszer?bb autóútjának“ nevezte ki. A magyarázat: Az adott úton egy igen látványos k?rnyezetben sportosan lehet vezetni. A legjobb el?feltételek egy extrém fékvizsgálathoz.

Trenner_Alpen

A TESZTFáZIS: FéKVIZSGáLAT MAGAS SZINTEN

Az Alpok lejt?s útjain való lefelé haladás minden fékbetétet igen er?s igénybevételnek tesz ki. A szerpentinek legy?zéséhez állandóan le kell fékezni. Egy ler?vidített fékútnak itt életfontosságú kihatásai lehetnek.

Ebben a gyakorlati tesztben a teszt során végig folyamatosan ellen?riztük az átlagos pedálérzést is.

A fékbetét n?vekv? h?mérséklete k?vetkeztében – ez hegyr?l lefelé haladva a 700° C-t is elérheti – a fékbetétek súrlódási tényez?je cs?kken és a kopás er?sebbé válik. A fékezési er?, tehát az egyenletes lassítás fenntartásához a vezet?nek meg kell n?velnie a pedálra gyakorolt nyomást.

Kiegészítésként egy bizonyos nyugalmi id? elteltével ismét megvizsgáltuk a fékbetétek súrlódási tényez?jét, hogy megállapítsuk, milyen súrlódási tényez?t tudnak a fékbetétek egy ilyen fáradságos menet után felmutatni.

  • Ellen tudtak állni a Textar fékbetétek a magas h?fejl?dés hatásainak?
  • Milyen súrlódási tényez?ket lehetett mérni?

Izgalmas kérdések. A teszteredmények megadják a válaszokat.

Icon_Alpenabfahrt

AZ EREDMéNYEK: TEXTAR A FéKBETéT-TESZTBEN MEGGY?Z? EREDMéNYEKET SZOLGáLTAT

A PEDáLNYOMáS MEGFELEL AZ áTLAGNAK

Más, ismert OE-márkákkal ?sszehasonlítva, a versenyben a Textar az els? helyre került. Az ?sszes résztvev?nél mért átlagos pedálnyomás 45 N volt, a Textar fékbetétnél pedig csak 40 N. így a tesztpilótának az egész teszt során kevesebb er?t kell bevetnie. Ez egy fontos pluszpont. F?leg hirtelen fellép? veszélyes szituációk esetén, például ha egy meredek lejt? alsó végén egy k?zlekedési dugó végére bukkan az ember.

Textar 40N
"A" konkurrens 45N
"B" konkurrens 50N

JOBB / ROSSZABB

SúRLóDáSI TéNYEZ? TESZT

Ahhoz, hogy a teszt befejezése után is meghatározzuk a súrlódási tényez?t, a fékberendezés leh?lése után még egyszer felgyorsítottuk és lefékeztük az autót. így lehet megállapítani, mekkora teljesítményre képes a fékbetét a fáradtságos teszt után. Minél nagyobb a súrlódási tényez? a lehajtási teszt után, annál kisebb pedáler?re lesz szükség a fékezésnél. Alacsonyabb súrlódási tényez?k egy pánikfékezés esetén lényegesen hosszabbá tehetik a fékutat. Ennek t?bb oka van: A fék nem jól reagál és nagyobb pedálnyomásra van szükség.

Ennél az ?sszehasonlításnál a Textar ismét igen jó eredményt szolgáltatott: 0,46 μ – teszt résztvev?k k?z?tt mért legmagasabb súrlódási tényez?. Ellentétben az átlagos súrlódási tényez?vel, amely csak 0,39 μ-t tett ki. A gyakorlatban ez a k?vetkez?t jelenti: Amikor a Textar fékbetéttel felszerelt autó már megállt, a konkurrensek még tovább gurulnak. Ez, – mindenek el?tt extrém helyzetekben – egy d?nt? kritérium.

Ezért a féktechnológiákat folyamatosan tovább fejlesztjük. A Textar fékbetétek úgy vannak kialakítva, hogy a súrlódási tényez? (forró állapotban) egy éles fékezésnél még n?vekszik is. így a pilóta biztosabban érzi magát, mivel a pedálnyomást nem kell megn?velni.

Textar 0,46 μ
"A" konkurrens 0,38 μ
"B" konkurrens 0,33 μ

ROSSZABB / JOBB

FORRó KOPáSI TESZT

Textar a forró kopási tesztnél is az els? helyre került. A teszteredmények itt két teljes útvonal megtétele után kerültek ?sszeállításra. A Textar fékbetéteknél a kopás mértéke az igen magas fékh?mérsékletek ellenére mind?ssze 0,74 mm. Az átlagérték az ?sszes résztvev? k?z?tt itt 1,53 mm volt.

Textar 0,74 mm
"A" konkurrens 2,18 mm
"B" konkurrens 1,68 mm

JOBB / ROSSZABB

Icon_Alpenabfahrt

A VéGEREDMéNY: TEXTAR MEGGY?Z? EREDMéNYEKKEL AZ ELS? HELYEN

Akár a pedálnyomást, akár a kopást, akár a súrlódási tényez?t vesszük is figyelembe, a Textar a Stelvio-hágótól az Alpok lábáig való lehajtásnál jónev? fékbetétgyártókkal ?sszehasonlítva az els? helyen áll. A teszteredmények igazolják a Textar márka magas min?ségi standardjait – a maximális biztonság és a legjobb fékezési komfort érdekében. T?bb mint 100 éve.

Trenner_Alpen

MI ELMEGYüNK A HATáROKIG. HOGY ?NNEK NE KELLJEN.