FIGYELJEN A HAMISíTVáNYOKRA!

A hamisított fékalkatrészek jelenléte nagyon is valós. Sok vásárló elcsábulhat, hogy olcsó termékek online megvásárlásával pénzt takarítson meg, azonban ezek potenciálisan veszélyes hamisítványok is lehetnek.
Vásároljon min?ségi, márkajelzéssel ellátott termékeket, ha a fékbetéteket cserélnie kell! Ezekkel garantálható a min?ségi teljesítmény, amikor arra a legnagyobb szüksége lesz – vészhelyzetekben. Az interneten található ?alkalmi vételek” sok esetben hamisítványok, amelyek nagyon gyenge teljesítményt nyújtanak. Ne tegye kockára a saját biztonságát – az eredmény végzetes lehet.

MINDIG EREDETI ALKATRéSZEKET VáSáROLJON.

CSAK EZEK GARANTáLJáK AZ ?N áLTAL ELVáRT BIZTONSáGOT.

MINDEN HELYZETBEN.

A TMD Friction vállalatnál éppen ezért fektetünk minden évben t?bb mint 30 millió eurót a kutatásba és a fejlesztésbe: ezáltal a biztonság olyan színvonalát garantáljuk ?nnek, ami meghaladja a jogszabályi k?vetelményeket.

A TMD Friction vállalatnál határozott lépéseket teszünk a termékhamisítás ellen is:

 1. A TMD Friction lehet?ség szerint hologramos zárópecséttel ellátott hamisításbiztos csomagolást alkalmaz.
 2. Az EU-n belül a TMD Friction támogatást nyújt a vámhatóságoknak a hamisítványok kisz?résében. A hamisítványokat elkobozzák.
 3. Termékeink szigorúan ugyanazokon a szállítási csatornákon és ellátási láncokon haladnak át. Az eltéréseket azonnal kivizsgáljuk.
 4. A TMD Friction csak kizárólagos értékesítési hálózatokkal m?k?dik együtt, ami biztonságos ellátási láncot garantál.

Sajnálatos módon a termékhamisítók gyorsan tanulnak. A hamisítványok sok esetben nem kül?nb?ztethet?k meg az eredeti termékekt?l. éppen ezért néhány tanáccsal szolgálunk a szerel?m?helyek és a fogyasztók számára.

TANáCSAINK SZEREL?M?HELYEKNEK:

 • Csak megbízható partnerekt?l vásároljanak.
 • Mindig márkajelzéssel ellátott min?ségi termékeket vásároljanak – mind az ügyfeleik, mind a m?helyük érdekében.
 • ügyfeleiknek magyarázzák el a saját vásárlású súrlódó féktermékekkel járó kockázatokat. A biztonság kedvéért utasítsák vissza azok beszerelését.
 • Ha kétségeik merülnek fel az adott termék valódiságával kapcsolatban, akkor hívják a szervizes ügyfélszolgálatunkat. Mindig ?r?mmel segítünk.

TANáCSAINK FOGYASZTóKNAK:

 • Tárcsafék-betéteket és dobfék-betéteket csak megbízható m?helyt?l vásároljon.
 • Fogadja el a szerel?m?hely tanácsát. Itt olyan szakemberek vannak, akik a legjobb terméket ajánlják, az ?n saját biztonsága érdekében.
 • Mindig márkajelzéssel ellátott termékeket vásároljon. Ez az egyetlen módja annak, hogy széls?séges helyzetekben is teljesen megbízhasson járm?ve fékjében.
 • Ne d?lj?n be az internetes alkalmi vételeknek.
 • Ha kérdései vagy kétségei merülnek fel, akkor minden elismert gyártó ?r?mmel segít ?nnek.

VEZESSEN BIZTONSáGOSAN!

úgy véli, hogy az ?n által megvásárolt fékalkatrészek hamisítványok? Segítünk az alkatrészek valódiságának ellen?rzésében. Ehhez csupán hívja a szervizes ügyfélszolgálatunkat.

*) Figyelem: Mivel a fékbetétek a fékrendszer részét képezik, és ezáltal biztonsági alkatrészek, ezért mindennem? munkát rendkívüli k?rültekintéssel kell elvégezni. A fékbetéteket csak olyan személyek cserélhetik, akik megfelel? szakismeretekkel rendelkeznek. A nem el?írásszer?en elvégzett munka a fékrendszer teljes üzemképtelenségéhez vezethet.