T?bb tudás oktatással és továbbképzéssel

T?bb tudás oktatással és továbbképzéssel

Textar oktatás

Gyors technológiai fejlesztések jellemzik az automobil ipart. Komplex rendszerek és megemelkedett biztonsági tényez?k a fékek területén is mindig magasabb k?vetelményeket állítanak a szerel?k felé. Ezekb?l az okokból a szakmai els? képzést k?vet?en a készségeket és a tudást rendszeresen fel kell frissíteni. A TMD Friction részletes m?szaki tanácsadást és oktatási programokat kínál a fék k?rüli ?sszes témában. Ezek a lehet?ségek a vev?ket még hozzáért?bbé és sikeresebbé teszik. A TMD Friction kül?nb?z? oktatási modelleket kínál, amelyek egyénre szabhatóan állíthatók ?ssze és kombinálhatók.

Oktatási modulok

Gyakorlat

A M1-M6 modulokon kívül, amelyeknél elméleti tudást adunk át, gyakorlati oktatásokat is kínálunk.
Itt mélyíthet? el az elméletben megszerzett tudás gyakorlatban.