TECHNOLOGIA UK?ADóW HAMULCOWYCH TO NASZ ?WIAT.

Wybieraj?c Textar kierowca ma zawsze pewno??, ?e stosuje rozwi?zania na najwy?szym poziomie. Nigdy nie uznajemy najmniejszych kompromisów, je?eli chodzi o chodzi o innowacyjne rozwi?zania, najwy?sz? jako??, maksymalne bezpieczeństwo oraz optymalny komfort hamowania. I to od ponad 100 lat. Nie bez przyczyny jeste?my dostawc? wiod?cych mi?dzynarodowych producentów samochodów i wspó?pracujemy z nimi podczas prac rozwojowych.

Plomba PROriginal

Bezpieczeństwo zaczyna si? od opakowania

Textar walczy z podróbkami! Dzi?ki nowej plombie zabezpieczaj?cej PROriginal mo?na ?atwo zweryfikowa? oryginalno?? naszych produktów.
Plomba PROriginal

Bezpieczeństwo zaczyna si? od opakowania

Textar is fighting the fakes! The new PROriginal seal on our packaging helps you to verify the authenticity of Textar products.

 

AKTUALNO?CI TEXTAR

AKTUALNO?CI TEXTAR

TEXTAR Q+

PODK?ADKA T?UMI?CA DRGANIA Q +

Marka Textar wprowadzi?a na wtórny rynek cz??ci i akcesoriów samochodowych zoptymalizowan? podk?adk? t?umi?c? drgania w jako?ci oryginalnych cz??ci zamiennych. Q+ oferuje dwie szczególne zalety: lepsz? estetyk? i lepsze t?umienie. Minimalizuje uci??liwe piszczenie hamulców i zwi?ksza komfort hamowania. Podk?adki t?umi?ce drgania posiadaj? powierzchni? o strukturze tekstylnej z logo Q+ i s? po??czone z p?yt? no?n? ok?adziny specjalnym klejem. Obydwa komponenty wykazuj? doskona?e w?a?ciwo?ci t?umi?ce i odsprz?gaj?ce.

TEXTAR Q+

PODK?ADKA T?UMI?CA DRGANIA Q +

Marka Textar wprowadzi?a na wtórny rynek cz??ci i akcesoriów samochodowych zoptymalizowan? podk?adk? t?umi?c? drgania w jako?ci oryginalnych cz??ci zamiennych. Q+ oferuje dwie szczególne zalety: lepsz? estetyk? i lepsze t?umienie. Minimalizuje uci??liwe piszczenie hamulców i zwi?ksza komfort hamowania. Podk?adki t?umi?ce drgania posiadaj? powierzchni? o strukturze tekstylnej z logo Q+ i s? po??czone z p?yt? no?n? ok?adziny specjalnym klejem. Obydwa komponenty wykazuj? doskona?e w?a?ciwo?ci t?umi?ce i odsprz?gaj?ce.

NOWY KATALOG CZ??CI ZAMIENNYCH TEXTAR

BRAKEBOOK.COM

NOWY KATALOG CZ??CI ZAMIENNYCH TEXTAR

BRAKEBOOK.COM

Lubisz Textar? Polub nas teraz na Facebook’u!

Przeczytaj o nowo?ciach, bierz udzia? w konkursach i wygrywaj nagrody! B?d? na bie??co i ?led? nasze aktywno?ci na Facebook’u. Polub nas ju? dzi?!

Lubisz Textar? Polub nas teraz na Facebook’u!

Przeczytaj o nowo?ciach, bierz udzia? w konkursach i wygrywaj nagrody! B?d? na bie??co i ?led? nasze aktywno?ci na Facebook’u. Polub nas ju? dzi?!