ATEN?IE LA FALSURI!

Componentele de franare false sunt un lucru foarte serios. Unii cump?r?tori ar putea fi tenta?i s? economiseasc? bani achizi?ionand online produse ieftine, dar acestea ar putea fi falsuri poten?ial periculoase.
Cand pl?cu?ele dvs. de fran? trebuie schimbate, cump?ra?i produse de calitate de marc?. Aceasta ajut? la garantarea performan?ei de ?nalt? calitate atunci cand ave?i nevoie cel mai mult – ?ntr-o situa?ie de urgen??. ?Chilipirurile” de pe internet sunt adesea falsuri, oferind performan?e foarte slabe. Nu v? risca?i propria siguran?? – rezultatele ar putea fi fatale.

CUMP?RA?I ?NTOTDEAUNA COMPONENTE ORIGINALE.

NUMAI ACESTEA POT GARANTA SIGURAN?A LA CARE V? A?TEPTA?I.

?N TOATE SITUA?IILE.

Iat? de ce, la TMD Friction investim anual peste 30 milioane de euro ?n cercetare ?i dezvoltare: pentru a v? oferi un nivel de siguran?? care dep??e?te cerin?ele legale.

De asemenea, la TMD Friction lu?m ?i m?suri ferme ?mpotriva pirateriei produselor:

 1. Ori de cate ori este posibil, TMD Friction utilizeaz? ambalaje cu semnalmente pentru a fi deosebite de falsuri, prev?zute cu un sigiliu de hologram?.
 2. ?n cadrul UE, TMD Friction sus?ine autorit??ile vamale ?n?identificarea falsurilor. Falsurile sunt confiscate.
 3. Ca regul?, produsele noastre respect? ?ntotdeauna acelea?i?canale de transport??i lan?uri de aprovizionare. Abaterile sunt imediat investigate.
 4. TMD Friction colaboreaz? numai cu?re?ele exclusive de distribu?ie, asigurand un lan? de aprovizionare sigur.

Din p?cate, falsificatorii de produse ?nva?? rapid. Adesea, falsurile nu pot fi distinse de originale. De aceea, avem cateva sfaturi pentru ateliere ?i consumatori.

SFATURI PENTRU ATELIERE:

 • Achizi?iona?i numai de la partenerii de ?ncredere.
 • Achizi?iona?i ?ntotdeauna produse de calitate de marc? – ?n interesul clien?ilor dvs. ?i al atelierului dvs.
 • Explica?i-le clien?ilor dvs. riscurile asociate cu produsele de franare achizi?ionate de ace?tia ?n?i?i. Pentru a fi ?n siguran??, refuza?i montarea acestora.
 • Dac? ave?i vreo ?ndoial? c? un produs este autentic, suna?i la linia noastr? de asisten??. V? vom ajuta mereu cu pl?cere.

SFATURILE NOASTRE PENTRU CONSUMATORI:

 • Cump?ra?i pl?cu?e de fran? ?i garnituri numai de la un atelier de ?ncredere.
 • Solicita?i sfaturi din partea atelierului. Aici v? stau la dispozi?ie profesioni?ti care v? pot recomanda cel mai bun produs, pentru propria dvs. siguran??.
 • Cump?ra?i ?ntotdeauna produse de calitate de marc?. Acesta este singurul mod de a v? asigura c? pute?i avea ?ncredere ?n franele dvs. ?n situa?ii extreme.
 • Nu v? l?sa?i p?c?li?i de chilipirurile de pe internet.
 • Dac? ave?i ?ntreb?ri sau ?ndoieli, to?i produc?torii renumi?i v? vor ajuta cu pl?cere.

CONDUCE?I ?N SIGURAN??!

Crede?i c? componentele de franare pe care le-a?i achizi?ionat sunt o fals? V? putem ajuta s? verifica?i autenticitatea componentelor. Doar suna?i la serviciul nostru de asisten??.

*) Aten?ie: deoarece pl?cu?ele de fran? fac parte din sistemul de franare ?i, prin urmare, din componentele de siguran??, toate lucr?rile trebuie efectuate cu o diligen?? extrem?. Pl?cu?ele de fran? ar trebui ?nlocuite numai de persoane care dispun de cuno?tin?e profesionale adecvate. Lucr?rile care nu au fost efectuate ?n mod corespunz?tor pot conduce la defectarea total? a sistemului de franare.