COBOR?RE ALPIN? –

VERIFICAREA FR?NEI LA NIVELUL CEL MAI ?NALT

COBOR?RE ALPIN? –

VERIFICAREA FR?NEI LA NIVELUL CEL MAI ?NALT

COBOR?RE ALPIN? –

VERIFICAREA FR?NEI LA NIVELUL CEL MAI ?NALT

PROVOCAREA: COBOR?RE ALPIN? PRIN PASUL STELVIO

Pl?cu?ele de fran? de prim? clas? sunt expuse la teste stricte ?i complexe. ?n final, pl?cu?ele de fran? de prim? clas? trebuie s? conving? ?n toate situa?iile. Atat ?n ceea ce prive?te confortul de franare, cat ?i ca siguran??. Pl?cu?ele de fran? Textar sunt verificate ?n laborator, pe standuri de prob? de tehnologie ?nalt?, iar pe strad? sunt supuse unor teste dure ?i complexe.

Cu toate acestea, exper?ii Textar merg cu un pas mai departe: la o coborare alpin? prin pasul Stelvio. A doua trec?toare ca ?n?l?ime din Alpi, asfaltat?. Cu ?n?l?imi ame?itoare ?i pante abrupte. O provocare deosebit?. Atat pentru om, cat ?i pentru tehnic?.

?n compara?ie direct? cu doi produc?tori de renume de pl?cu?e de fran? OE, au fost testate for?a la pedal?, coeficientul de frecare ?i uzura.

?oferii de ?ncerc?ri Textar, au condus optsprezece kilometri pe un traseu cu multe curbe, cu o pant? de 15 procente. Pasul Stelvio este cunoscut pentru traficul s?u intens, cu multe trasee turistice ?i de recreere. ?n anul 2007, revista auto ?Top Gear“ l-a desemnat “cel mai grandios drum pentru autovehicule din lume”. Motivul: Traseul drumului permite un mod de conducere sportiv, ?ntr-o ambian?? spectaculoas?. Sunt cele mai bune premise de testare extrem? a franelor.

Trenner_Alpen

FAZA DE TESTARE: VERIFICAREA FR?NELOR LA NIVEL ?NALT

Coborarile alpine reprezint? o solicitare puternic? pentru fiecare pl?cu?? de fran?. Pentru a parcurge serpentinele, se cere o franare continu?. O curs? de franare trunchiat?, poate avea aici efecte decisive pentru via??.

La aceast? prob? practic?, s-a controlat senza?ia la pedal?, pe parcursul ?ntregii probe, ca medie.

Prin cre?terea temperaturii discurilor de fran? la coborare – pan? la temperatura extrem? de 700° C – pl?cu?ele de fran? pierd din coeficientul de frecare, iar uzura cre?te. Pentru a men?ine puterea de franare, respectiv la o decelerare consistent?, conduc?torul auto trebuie s? creasc? for?a la pedal?.

Suplimentar, s-a analizat coeficientul de frecare al pl?cu?elor de fran? dup? un anumit timp de repaus, pentru a constata la ce coeficient de frecare ajung pl?cu?ele de fran?, dup? o asemenea coborare extenuant?.

  • Au putut pl?cu?ele de fran? Textar s? sfideze dezvoltarea puternic? de c?ldur??
  • Ce coeficien?i de frecare s-au constatat?

?ntreb?ri interesante. Rezultatele testului indic? r?spunsurile.

Icon_Alpenabfahrt

REZULTATELE SUNT: TEXTAR CONVINGE LA TESTUL PL?CU?ELOR DE FR?N?

FOR?A LA PEDAL? CA MEDIE

?n compara?ia competitiv? cu brandurile OE cunoscute, Textar se impune. La o for?? medie la pedal? de 45 N la coborarea alpin?, Textar se impune cu cea mai joas? for?? la pedal?, de 40 N. Astfel, ?oferii de ?ncerc?ri trebuie s? aplice ?n timpul coborarii mai pu?in? for??. Un avantaj remarcabil. ?n special ?n situa?ii periculoase care apar brusc, ca de exemplu la cap?tul unui ambuteiaj ?n pant?.

Textar 40N
Competitor A 45N
Competitor B 50N

MAI BINE / MAI R?U

TESTUL PENTRU COEFICIENTUL DE FRECARE

Pentru a determina coeficientul de frecare dup? testare, dup? ce s-a r?cit instala?ia de franare, se execut? ?nc? o dat? o franare. Astfel, se va determina ce performan?? atinge pl?cu?a de franare dup? coborare. Cu cat coeficientul de frecare este mai mare dup? coborare, cu atat mai mic? va fi for?a la pedal?, ?n timpul procesului de franare. Valorile sc?zute de frecare pot lungi considerabil cursa de franare, la o franare de panic?. Cauzele pentru aceasta sunt: R?spunsul slab al franei, care necesit? for?e mai mari la pedal?.

?n aceast? disciplin?, Textar s-a impus din nou ?n fa?a concuren?ei, iar cu 0,46 μ a atins cel mai mare coeficient de frecare. ?n contrast cu coeficientul mediu de frecare de 0,39 μ. ?n practic?, acest lucru ?nseamn? c?: ?n timp ce autovehiculele cu pl?cu?e de fran? Textar s-au oprit deja, concuren?ii ruleaz? ?n continuare. Un criteriu decisiv, ?n special ?n situa?ii extreme.

Din acest motiv, dezvolt?m ?n permanen?? tehnologiile de franare. Pl?cu?ele de fran? Textar sunt astfel concepute, ca la o franare brusc?, s? creasc? coeficientul de frecare. Astfel, conduc?torul auto are un sentiment de siguran?? mai bun, deoarece for?a la pedal? nu trebuie m?rit?.

Textar 0,46 μ
Competitor A 0,38 μ
Competitor B 0,33 μ

MAI R?U / MAI BINE

TEST DE UZUR? ?N REGIM DE ?NC?LZIRE

Chiar ?i la testul de uzur? ?n regim de ?nc?lzire, Textar se situeaz? ?n frunte. Rezultatele determinate ale testului se compun din dou? coborari. ?n ciuda temperaturilor ridicate de franare, Textar ?nregistreaz?, cu 0,74 mm, cea mai mic? uzur? a pl?cu?elor de fran?. Comparativ, valoarea medie s-a situat la 1,53 mm.

Textar 0,74 mm
Competitor A 2,18 mm
Competitor B 1,68 mm

MAI BINE / MAI R?U

Icon_Alpenabfahrt

?N CONCLUZIE: TEXTAR EXCELEAZ? PRIN REZULTATE CONVING?TOARE

Indiferent dac? este vorba de for?a la pedal?, uzura sau coeficientul de frecare, la coborarea alpin? prin pasul Stelvio, Textar se situeaz? ?n frunte, comparativ cu produc?torii de prestigiu de pl?cu?e de fran? OE. Rezultatele testelor confirm? standardele ridicate de calitate al brandului Textar – pentru siguran?a maxim? ?i cel mai bun confort de franare. De peste 100 de ani.

Trenner_Alpen

NOI MERGEM P?N? LA LIMITE, PENTRU CA DVS. S? NU TREBUIASC? S? O FACE?I.