Declara?ie de protec?ie a datelor

§?1 Informare privind colectarea datelor cu caracter personal

(1) ?n cele ce urmeaz? v? inform?m asupra colect?rii datelor cu caracter personal ?n cadrul utiliz?rii site-ului nostru. Datele cu caracter personal sunt toate acele date care se refer? la persoana dvs., de ex. nume, adres?, adresa de e-mail, comportamentul utilizatorului.

(2) Responsabilul conform art. 4 alin. 7 Regulamentul general al UE privind protec?ia datelor (RGPD) este TMD Friction Services GmbH, Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen, info@tmdfriction.com (a se vedea caseta redac?ional?). Responsabilul nostru cu protec?ia datelor poate fi contactat la Datenschutz@tmdfriction.com sau la adresa noastr? po?tal?, ad?ugand la subiect ?responsabilul cu protec?ia datelor“.

(3) ?n cazul ?n care ne contacta?i prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele transmise de dvs. (adresa dvs. de e-mail, dac? este cazul numele dvs.) vor fi salvate de c?tre noi, ?n scopul de a va r?spunde la ?ntreb?ri. Datele generate ?n acest context vor fi ?terse de ?ndat? ce salvarea lor nu mai este necesar?, sau de ?ndat? ce restrangem prelucrarea, ?n cazul ?n care exist? cerin?e de p?strare a eviden?elor.

(4) ?n cazul ?n care, pentru func?ii individuale ale ofertei noastre, trebuie s? ne adres?m unor prestatori mandata?i sau, dac? dorim s? utiliz?m, datele dvs. ?n scopuri publicitare, v? vom informa ?n detaliu ?n cele ce urmeaz? asupra respectivelor procese. ?n acest cadru, numim ?i criteriile stabilite privind perioada de salvare a datelor.

§?2 Drepturile dvs.

(1) Privitor la datele dvs. cu caracter personal, ave?i urm?toarele drepturi fa?? de noi:

 • dreptul de informare,
 • dreptul la corectare sau ?tergere,
 • dreptul la restric?ionarea prelucr?rii,
 • dreptul de a obiecta cu privire la procesare,
 • dreptul la portabilitatea datelor.

(2) ?n plus, ave?i dreptul de a face o plangere la o autoritate de supraveghere a protec?iei datelor privind prelucrarea de c?tre noi a datelor dvs.

§?3 Colectarea datelor cu caracter personal ?n cadrul vizit?rii site-ului nostru

(1) ?n cazul utiliz?rii pur informa?ionale a site-ului, deci atunci cand nu v? ?nregistra?i sau nu transmite?i informa?ii ?n alt mod, colect?m numai acele date cu caracter personal, pe care browser-ul dvs. le transmite server-ului nostru. Dac? dori?i doar s? vizualiza?i site-ul nostru, colect?m urm?toarele date, ce sunt necesare pentru noi din punct de vedere tehnic pentru ca s? pute?i vizualiza site-ul nostru ?i pentru a asigura stabilitatea ?i siguran?a (temeiul juridic este art. 6 alin. 1 P. 1 lit. f RGPD):

 • adresa de IP
 • data ?i ora acces?rii
 • diferen?a de fus orar fa?? de Greenwich Mean Time (GMT)
 • con?inutul solicit?rii (pagina concret?)
 • starea de acces/codul HTTP
 • respectivul volumul de date transmis
 • site-ul de la care se transmite solicitarea
 • browser-ul
 • sistemul de operare si interfa?a acestuia
 • limba ?i versiunea software-ului.

(2) ?n plus fa?? de datele mai sus numite, la utilizarea site-ului nostru, pe calculatorul dvs. se vor salva cookie-uri. Cookie-urile sunt mici fi?iere text, care vor fi alocate browser-ului utilizate ?i salvate pe hard disk-ul dvs. ?i prin care partea ce a setat cookie-urile (?n acest caz noi) prime?te anumite informa?ii. Cookie-urile nu pot executa programe sau transmite viru?i computerului dvs. Ele servesc doar scopului de a face ofertele pe internet mai u?or de utilizat ?i mai eficiente.

(3) Utilizarea cookie-urilor:

a) Acest site utilizeaz? urm?toarele forme de cookie-uri, a c?ror gam? ?i mod de func?ionare este explicat ?n cele ce urmeaz?:

 • cookie-uri temporare (vezi b)
 • cookie-uri permanente (vezi c).

b) Cookie-urile temporare sunt ?terse automat cand ?nchide?i browser-ul. Printre acestea se num?r? ?n special a?a numitele cookie-uri de sesiune. Acestea salveaz? un a?a-zis ID de sesiune, prin intermediul c?ruia diversele solicit?ri ale browser-ului dvs. pot fi alocate sesiunii comune. ?n acest fel, calculatorul dvs. este recunoscut cand v? re?ntoarce?i pe site-ul nostru. Cookie-urile de sesiune se ?terg atunci cand v? deconecta?i sau cand ?nchide?i browser-ul.

c) Cookie-uri permanente se ?terg automat dup? o perioad? stabilit?, perioad? ce poate s? difere de la un cookie la altul. Pute?i ?terge oricand cookie-urile din set?rile de siguran?? ale browser-ului dvs.

d) Pute?i configura set?rile browser-ului dvs. conform dorin?elor dvs. ?i astfel, de ex., s? refuza?i acceptarea de cookie-uri ale unei ter?e p?r?i sau a tuturor cookie-urilor. V? atragem aten?ia asupra faptului c? este posibil s? nu pute?i utiliza toate func?iile acestui site.

Cookie-uri

Complianz

We use Complianz for cookie consent management.

Name Retention Function
Functional
cmplz_choice 365 days Store if a message has been dismissed
cmplz_id 365 days Store anonymized statistics
cmplz_all 365 days Store cookie consent preferences
complianz_consent_status 365 days Store cookie consent preferences
complianz_policy_id 365 days Register accepted cookie policy ID
cmplz_user_data 365 days Determines which cookiebanner to show
Sharing

For more information, please read the Complianz Privacy Policy.

WPML

We use WPML for locale management.

Name Retention Function
Functional
wp-wpml_current_language 1 day Store language settings
Sharing

This data is not shared with third parties.

Visual Composer

We use Visual Composer for website design.

Name Retention Function
Purpose pending investigation
vcc_cb_count
Sharing

This data is not shared with third parties.

Vimeo

We use Vimeo for video display.

Name Retention Function
Statistics
__utmt_player 10 minutes Track audience reach
vuid 2 years Store the user's usage history
Sharing

For more information, please read the Vimeo Privacy Policy.

WooCommerce

We use WooCommerce for webshop management.

Name Retention Function
Statistics
History.store Stores last visit
Sharing

This data is not shared with third parties.

Slider Revolution

Name Retention Function
Purpose pending investigation
rs6_overview_pagination
Sharing

This data is not shared with third parties.

Matomo

We use Matomo for website statistics.

Name Retention Function
Functional
MATOMO_SESSID session Prevent fraud
Sharing

This data is not shared with third parties.

Miscellaneous

Name Retention Function
Purpose pending investigation
country_selector_url
*-lzpageviews
_ga
Sharing

This data is not shared with third parties.

Numele cookie-ului Originea Tipul
ctcc_content_settings Plugin WordPress Cookie Consent necesar
wp-postpass_
892189b21872fdcd50433adcb9909747
WordPress op?ional
wsal_wp_session WordPress op?ional
devicePixelRatio op?ional
_icl_current_language Plugin WordPress WPML op?ional
_icl_visitor_lang_js Plugin WordPress WPML op?ional
PHPSESSID PHP necesar
_pk_id.* Matomo (Piwik) op?ional
_pk_ses.* Matomo (Piwik) op?ional
wpml_referer_url Plugin WordPress WPML op?ional
wpml_browser_redirect_test Plugin WordPress WPML op?ional
wordfence_verifiedHuman Plugin WordPress Wordfence op?ional
wfvt_* WordPress op?ional
_ga, _gat, _gid Google Analytics op?ional
Utilizarea componentelor Vimeo

Pe pagina noastr? de internet utiliz?m componente ale furnizorului de servicii Vimeo. Vimeo este un serviciu al Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SUA. La fiecare accesare a paginii noastre de internet, care are o astfel de component?, aceast? component? determin? motorul de c?utare pe care ?l utiliza?i s? descarce o reprezentare corespunz?toare a componentei de la Vimeo. Cand accesa?i pagina noastr? de internet ?i sunte?i conectat(?) la Vimeo, Vimeo detecteaz? prin intermediul informa?iilor colectate de c?tre component?, ce pagini vizita?i ?n mod concret ?i aloc? aceste informa?ii contului dvs. personal de la Vimeo. De ex., dac? face?i clic pe butonul ?Redare” sau l?sa?i un comentariu, aceste informa?ii vor fi transmise ?n contul dvs. de utilizator personal la Vimeo ?i sunt stocate acolo. ?n plus, informa?iile pe care le-a?i vizitat pe pagina noastr? de internet sunt transmise c?tre Vimeo. Acest lucru are loc indiferent dac? face?i clic sau nu pe component? ori dac? l?sa?i sau nu comentarii.

Dac? dori?i s? sista?i aceast? transmitere ?i stocarea prin Vimeo a datelor despre dvs. ?i despre comportamentul dvs. pe pagina noastr? de internet, trebuie s? v? deconecta?i de la Vimeo ?nainte de a vizita pagina noastr? de internet. Indica?iile cu privire la protec?ia datelor ale Vimeo ofer? informa?ii mai detaliate, ?n special ?n ceea ce prive?te colectarea ?i utilizarea datelor de c?tre Vimeo:?https://vimeo.com/privacy

Prin integrarea videoclipurilor Vimeo v? putem prezenta videoclipuri selectate de noi de pe platforma Vimeo. Consider?m integrarea videoclipurilor individuale Vimeo ca fiind interesul nostru legitim. Temeiul juridic al prelucr?rii datelor dvs. cu caracter personal este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

V? subliniem faptul c? Vimeo poate folosi Google Analytics ?i v? atragem aten?ia asupra posibilit??ilor de dezactivare pentru Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro) sau asupra set?rilor Google pentru utilizarea datelor ?n scopuri de marketing (https://adssettings.google.com/).

Google Analytics

(1) Acest site web folose?te Google Analytics, un serviciu de analiz? web al Google Inc. (?Google”). Google Analytics utilizeaz? a?a-numitele ?cookie-uri”, fi?iere text care sunt stocate pe computerul dvs. ?i care permit o analiz? a modului de utilizare a site-ului web.
Informa?iile generate de modulele cookie privind modul de utilizare a acestui site web sunt transferate de regul? c?tre un server al Google din SUA ?i sunt stocate acolo. Cu toate acestea, ca urmare a activ?rii anonimiz?rii IP pe acest site web, adresa dvs. IP va fi trunchiat? ?n prealabil de c?tre Google ?n statele membre ale Uniunii Europene sau ?n alte state semnatare ale Acordului privind Spa?iul Economic European. ?n numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informa?ii pentru a evalua modul dvs. de utilizare a site-ului web, pentru a elabora rapoarte despre activit??ile pe site-ul web ?i pentru a oferi operatorului site-ului web alte servicii legate de utilizarea site-ului web ?i a internetului.

(2) Adresa IP transmis? de browserul dvs. ca parte a serviciului Google Analytics nu va fi comasat? cu alte date de la Google.

(3) Pute?i ?mpiedica stocarea cookie-urilor printr-o setare corespunz?toare a software-ului browserului dvs.; ?ns? v? aten?ion?m c? ?n acest caz este posibil s? nu pute?i utiliza ?n ?ntregime toate func?iile acestui site web. ?n plus, pute?i ?mpiedica colectarea de c?tre Google a datelor generate de cookie-uri ?i legate de modul de utilizare a site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP), precum ?i prelucrarea acestor date de c?tre Google, desc?rcand ?i instaland plug-in-ul browserului disponibil ?n linkul urm?tor:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro

(4) Acest site web utilizeaz? Google Analytics cu extensia ?_anonymizeIp()”. Astfel adresele IP sunt prelucrate ulterior ?n form? trunchiat?, putand fi exclus? orice leg?tur? cu anumite persoane. ?n m?sura ?n care datele colectate despre dvs. cap?t? o referin?? personal?, acestea vor fi eliminate imediat, iar datele cu caracter personal vor fi ?terse ne?ntarziat.

(5) Folosim Google Analytics pentru a putea analiza ?i ?mbun?t??i regulat modul de utilizare a site-ului nostru web. Cu ajutorul statisticilor ob?inute ne putem ?mbun?t??i oferta ?i o putem structura ?ntr-un mod mai interesant pentru utilizatorii no?tri.

(6) Informa?iile furnizorului ter?: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, fax: +353 (1) 436?1001. Condi?ii de utilizare: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html, prezentare general? a protec?iei datelor: http://www.google.com/intl/ro/analytics/learn/privacy.html, precum ?i declara?ia privind protec?ia datelor: http://www.google.com/intl/ro/policies/privacy.

Google reCAPTCHA

Utiliz?m pe paginile noastre de internet ?Google reCAPTCHA” (numit mai jos ?reCAPTCHA”). Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (?Google”).

reCAPTCHA verific? dac? introducerea datelor pe paginile noastre de internet (de ex., ?ntr-un formular de contact) este realizat? de un om sau de un program automat. ?n acest sens, reCAPTCHA analizeaz? comportamentul vizitatorului paginilor noastre de internet pe baza unor caracteristici diferite. Aceast? analiz? ?ncepe automat, imediat ce vizitatorul intr? pe pagina de internet. Pentru aceast? analiz? reCAPTCHA evalueaz? diferite informa?ii (de ex., adresa IP, timpul petrecut de vizitator pe pagina de internet sau mi?c?rile mouse-ului utilizatorului). Datele colectate pentru analiz? sunt trimise c?tre Google.

Analizele reCAPTCHA ruleaz? complet ?n fundal. Vizitatorii paginilor de internet nu sunt informa?i despre faptul c? are loc o analiz?.

Prelucrarea datelor are loc ?n baza art. 6, alin. 1, lit. f a RGPD. Operatorul paginilor de internet are un interes legitim de a-?i proteja ofertele de internet ?mpotriva spionajului automatizat abuziv ?i ?mpotriva SPAM-urilor.

Pentru mai multe informa?ii, atat despre Google reCAPTCHA, cat ?i despre politica de protec?ia a datelor a societ??ii Google accesa?i urm?toarele linkuri: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ ?i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Matomo

Acest website utilizeaz? Matomo (fostul Piwik), un software open-source pentru evaluarea statistic? a accesului vizitatorilor. Matomo utilizeaz? a?a numetele ?cookie-uri“, fi?iere text, care sunt salvate pe computerul dvs. ?i care permit o analiz? a utiliz?rii site-ului de c?tre dvs. Informa?iile generate de cookie privind utilizarea de c?tre dvs. a ofertei de internet, sunt salvate pe server-ul nostru. Adresa de IP este anonimizat? imediat dup? prelucrare ?i ?nainte de salvarea acesteia. Printr-o setare corespunz?toare a software-ului browser-ului dvs., pute?i ?mpiedica instalarea cookie-urilor; v? atragem ?ns? aten?ia c?, ?n acest caz, este posibil s? nu mai pute?i utiliza ?ntreaga gam? de func?ii a acestui site.

Aici pute?i decide, dac? permite?i ca ?n browser-ul dvs. s? se stocheze un cookie de analiz? web univoc, ?n scopul de a facilita operatorului site-ului colectarea ?i analiza de date statistice. ?Dac? nu dori?i acest lucru, da?i clic pe urm?torul link, pentru a stoca ?n browser-ul dvs. cookie-ul de dezactivare Matomo.

Temeiul juridic ?n baza c?ruia se colecteaz? datele dvs. cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor descrise mai sus, este art. 6 alin. 1f a Regulamentului general al UE privind protec?ia datelor.