FIECARE METRU CONTEAZ?.

TESTAREA PL?CU?ELOR DE FR?N?

FIECARE METRU CONTEAZ?.

TESTAREA PL?CU?ELOR DE FR?N?

FIECARE METRU CONTEAZ?.

TESTAREA PL?CU?ELOR DE FR?N?

Testarea reperelor: testarea AMS

Testarea la franare AMS este o testarea recunoscut? la nivel interna?ional pentru determinarea distan?ei de franare, dezvoltat? de revista ?Auto Motor und Sport” (o revist? auto lider? ?n Germania). Chiar ?i clubul auto german (ADAC) ?i institutul TüV (autorit??ile de testarea germane) apeleaz? la aceasta.

TESTAREA: PL?CU?ELE DE FR?N? ATING PERFORMAN?ELE ATUNCI C?ND SUNT FIERBIN?I ?I RECI?

?n ma?in? sunt dou? persoane ?i este ?nc?rcat? cu saci umplu?i cu o?el granular, pentru a o aduce la masa brut? admis? a vehiculului. Dup? aceea, ma?ina este oprit? printr-o franare de la o vitez? de 100 km/h, de zece ori la rand. Aceasta ?nseamn? un ciclu intens de accelerarea ?i franare, ?n care discurile de fran? se pot ?ncinge pan? la temperaturi de 700 °C. ?n aceste condi?ii este posibil? ?i simularea temutului sentiment de fading ?n timpul rul?rii ?n pant? pe o suprafa?? plat? cu un vehicul ?nc?rcat complet. Fading este un termen utilizat pentru a descrie un impact redus de franare, care apare atunci cand vehiculul este foarte ?nc?rcat.

Temperaturile ridicate rezultate ?n aceast? testare fac ca pl?cu?a de fran? s? genereze lian?i care formeaz? o pelicul? de lubrifiere ?ntre pl?cu?a de fran? ?i disc, reducand coeficientul de frecare ?i performan?a de franare. ?n cadrul unei test?ri AMS, sunt evaluate numai prima ?i a zecea aplica?ie de franare, pentru a oferi informa?ii despre caracteristicile pl?cu?elor de fran? atunci cand sunt reci ?i cand sunt fierbin?i. ?ntrebarea este urm?toarea: pl?cu?ele de fran? func?ioneaz? la fel de fiabil la temperaturi ridicate, la fel ca atunci cand sunt reci?

Icon_AMS

REZULTATELE: ELEMENTELE CARE POT FACE DIFEREN?A ?NTRE VIA?? SAU MOARTE

Rezultatele Audi A5

Textar a func?ionat identic cu materialul OEM (de la produc?torii de echipamente originale) pentru franare la rece ?i la cald ?i a avut cel mai stabil comportament ?n compara?ie cu concuren?ii s?i. Diferen?a dintre prima ?i cea de-a zecea aplica?ie de franare a fost de doar 0,2 m. Aceasta este exact distan?a ob?inut? de pl?cu?a de fran? montat? ca ?i component? a echipamentului original de la produc?tor. Cea mai mare diferen?? a unui concurent este de 2,8 m, ceea ce reprezint? aproximativ trei sferturi din lungimea unui automobil: o lungime care ar putea avea consecin?e devastatoare.

DISTAN?A DE FR?NARE

FR?NARE CU PL?CU?E DE FR?N? ?NCINSE

OE 36,3 m
Textar 36,3 m
Concurent A 38,4 m
Concurent B 41,6 m
Concurent C 37,3 m

MAI BINE/MAI R?U

FR?NARE CU PL?CU?E DE FR?N? RECI

OE 36,1 m
Textar 36,1 m
Concurent A 37,5 m
Concurent B 38,8 m
Concurent C 42 m

MAI BINE/MAI R?U

VW Passat Variant

Pl?cu?ele de fran? Textar ?i produsele concurente au avut o performan?? mai bun? decat materialele OEM (de la produc?torii de echipamente originale) atunci cand franele erau reci. Chiar ?i atunci cand franele erau fierbin?i, numai un singur tip dintre pl?cu?ele de fran? au putu surclasa pl?cu?a OEM ?n ceea ce prive?te distan?a de franare. Textar este cel mai sigur furnizor ?n acest domeniu: diferen?a dintre prima ?i cea de-a zecea aplica?ie de franare a fost de doar 0,2 m. Aceasta este exact distan?a ob?inut? de echipamentului original de la produc?tor. Cea mai mare diferen?? ?ntre distan?ele concuren?ilor a fost de 8,7 m – ceea ce reprezint? aproximativ lungimile a dou? automobile: o lungime care ar putea face diferen?a ?ntre via?? ?i moarte.

DISTAN?A DE FR?NARE

FR?NARE CU PL?CU?E DE FR?N? ?NCINSE

OE 38,6 m
Textar 37,1m
Concurent A 38,3 m
Concurent B 37,6 m
Concurent C 45,8 m

MAI BINE/MAI R?U

FR?NARE CU PL?CU?E DE FR?N? RECI

OE 38,4 m
Textar 36,9 m
Concurent A 37,4 m
Concurent B 36,6 m
Concurent C 37,1 m

MAI BINE/MAI R?U

Icon_AMS

CONCLUZIA: TEXTAR ARE PERFORMAN?E MAI BUNE DEC?T TO?I CONCUREN?II S?I

Textar a avut performan?e mai bune decat to?i concuren?ii s?i ?n timpul fran?rii la cald ?i rece ?i chiar a ob?inut rezultate mai bune decat pl?cu?a de fran? OEM de pe VW Passat Variant. Acest rezultat ilustreaz? cat de mult apreciaz? Textar problema siguran?ei. Aceasta indic? ?i faptul c? pl?cu?ele de fran? de pe pia?a pieselor de schimb pot fi chiar mai bune decat produsele originale montate de produc?torul vehiculului. Cu condi?ia s? fie ales un produs de calitate, a?a cum este Textar.

Textar este cel mai sigur concurent din domeniu