PAZITE SE PONAREDKOV!

Ponarejeni rezervni deli za zavore so ?e kako resni?ni. Nekateri dobavitelji lahko zapadejo v sku?njavo, da bi prihranili denar s poceni nakupi prek spleta, ki pa so lahko potencialno nevarni ponaredki.
Ko je treba zamenjati va?e zavorne plo??ice, kupite izdelke kakovostnih blagovnih znamk. S tem boste pomagali zagotoviti kakovostno delovanje, ko ga boste najbolj potrebovali – v sili. ?Dobre kup?ije“ na spletu so pogosto slabo u?inkoviti ponaredki. Ne tvegajte lastne varnosti – posledice so lahko usodne.

VEDNO KUPITE ORIGINALNE DELE.

SAMO ONI ZAGOTAVLJAJO VARNOST, KI JO PRI?AKUJETE.

V VSEH SITUACIJAH.

Zato pri TMD Friction vsako leto vlagamo ve? kot 30 milijonov EUR v raziskave in razvoj: da vam lahko ponudimo raven varnosti, ki presega zakonsko dolo?ene zahteve.

Pri TMD Friction tudi odlo?no ukrepamo priti piratstvu:

 1. kadarkoli je mogo?e, pri TMD Friction uporabljamo embala?o s holografskim pe?atom, ki je ni mogo?e ponarediti.
 2. TMD Friction znotraj EU podpira carinske organe pri prepoznavanju ponaredkov. Ponaredke zase?ejo.
 3. Na?i izdelki vedno pridejo po istih dostavnih kanalih in dobavnih verigah. Odstopanja takoj razi??emo.
 4. TMD Friction sodeluje samo z ekskluzivnimi trgovskimi mre?ami, kar zagotavlja varno dobavno verigo.

Na ?alost se ponarejevalci hitro u?ijo. Ponaredkov pogosto ni mogo?e lo?iti od originalov. Zato smo pripravili nekaj nasvetov za gara?e in potro?nike.

NA?I NASVETI ZA GARA?E:

 • Kupujte samo od preverjenih partnerjev, ki jim zaupate.
 • Vedno kupujte izdelke kakovostnih blagovnih znamk – to je v interesu va?ih kupcev in va?e delavnice.
 • Kupcem razlo?ite tveganja v povezavi z izdelki zavornih sistemov, ki bi jih kupili sami. Da boste varni, zavrnite namestitev tak?nih delov.
 • ?e kakorkoli podvomite o pristnosti izdelka, pokli?ite na?o klicno ?tevilko. Vedno vam bomo z veseljem pomagali.

NA?I NASVETI ZA POTRO?NIKE:

 • Zavorne plo??ice in ?eljusti kupite samo na servisu, ki mu zaupate.
 • Naj vam svetujejo na va?em servisu. Tam so strokovnjaki, ki vam lahko priporo?ijo najbolj?i izdelek za va?o lastno varnost.
 • Vedno kupujte izdelke kakovostnih blagovnih znamk. To je edini na?in, na katerega lahko poskrbite, da boste popolnoma zaupali svojim zavoram v ekstremnih situacijah.
 • Ne pustite se pretentati spletnim kup?ijam.
 • V primeru vpra?anj ali dvomov vam bodo ugledni proizvajalci z veseljem pomagali.

VOZITE VARNO!

Ali menite, da so deli za zavore, ki ste jih kupili, ponaredki? Lahko vam pomagamo preveriti pristnost delov. Samo pokli?ite na?o servisno klicno ?tevilko.

*) Pozor: ker so zavorne plo??ice del zavornega sistema in zato varnostni deli, je treba vsa dela opraviti izjemno skrbno. Zavorne diske smejo zamenjati samo posamezniki z ustreznim strokovnim znanjem. Zaradi nepravilno izvedenega dela lahko pride do popolne odpovedi zavornega sistema.