Ve? kot katalog.

Va? osebni spletni katalog in marketin?ki servis

Katalogni sistem, ki je bil razvit izrecno za TMD Friction, je sproti posodobljen z najnovej?imi katalognimi podatki in vsebuje uporabni?ko prijazne iskalne mo?nosti. Ta spletna platforma ni samo enostaven detajl iz kataloga TecDoc, temve? je ciljno naravnana na ugotavljanje zahtev, ki jih morajo izpolnjevati deli zavore.

Razen tega lahko s pomo?jo Brakebook-a sami sestavljate kataloge v tiskani obliki v skladu s svojimi potrebami in v ?elenih formatih. Na osnovi trenutnih podatkov in enakih slogovnih predlog, kot jih TMD Friction uporablja za Textar, lahko sestavljate svoje kataloge za celoto paleto izdelkov, del izdelkov, za artikle dolo?enega proizvajalca ali celo za posebne modele.

VE? KOT

0

IZDELKOV

ISKANJE VOZILA

S samo tremi kliki do pravega dela za va?e vozilo.

IZPOPOLNJENO ISKANJE

Pravi del poi??ite s pomo?jo posebnih kriterijev za razli?ne skupine izdelkov, kot so ?irina, vi?ine, debelina, ?tevilo indikatorjev obrabe itd.

NOVI IZDELKI

Novi izdelki so samodejno prikazani po vsaki posodobitvi podatkov.

POSODABLJANJA

Brakebook posodabljamo vsak teden. Zatorej se izpla?a redno obiskovati stran.

PRINT ON DEMAND

Sestavite si svoj PDF-katalog. Za celotno paleto izdelkov, del izdelkov, artikle dolo?enih proizvajalcev ali celo za posebne modele.

APLIKACIJA ANDROID IN IOS

Brezpla?en prenos. Sedaj s predelanim uporabni?kim vmesnikom in izbolj?anim vodenjem uporabnika.

SKENER ?RTNE KODE

Z aplikacijo in s pomo?jo ?rtne kode lahko enostavno ugotavljate podatke o artiklih Textar in odpirate podrobne informacije.

SKENER ZAVORNE OBLOGE

S pomo?jo aplikacije lahko sestavite fotografijo zavorne obloge. Brakebook nato analizira nalo?eno fotografijo in v nekaj trenutkih prejmete rezultat na va? pametni telefon.

APLIKACIJA TEXTAR BRAKEBOOK

Brakebook je na voljo tudi kot aplikacija za Android in iPhone! Z njo si zagotovite dostop do najnovej?ih katalognih podatkov Textar in v realnem ?asu poi??ite ?tevilke artiklov Textar, OE-?tevilke in primerjalne ?tevilke! Aplikacija Textar nudi tedensko posodobljene podatke o izdelkih – brez nalaganja posodobitve aplikacije – in zajema posebne zahteve za ugotavljanje delov zavore. Novi izdelki Textar so prikazani v lastnem razdelku aplikacije. Uporabite sedaj: odli?no za trgovino in delavnico.

SKENER ?RTNE KODE

Z aplikacijo in s pomo?jo ?rtne kode lahko enostavno ugotavljate podatke o artiklih Textar in odpirate podrobne informacije.

PRINT ON DEMAND

Katalogna aplikacija, ki je bila razvita izrecno za TMD Friction, je sproti posodobljena z najnovej?imi katalognimi podatki in vsebuje uporabni?ko prijazne iskalne mo?nosti. Aplikacija je namensko naravnana na ugotavljanje zahtev, ki jih morajo izpolnjevati deli zavore. Katalogni podatki se tedensko samodejno posodabljajo brez potrebe po posodabljanju aplikacije.