Ve? znanja z usposabljanjem in izpopolnjevanjem

Ve? znanja z usposabljanjem in izpopolnjevanjem

Textar-izobra?evanje

Za avtomobilsko bran?o je zna?ilen hiter tehnolo?ki razvoj. Zaradi ?edalje bolj kompleksnih sistemov in stro?jih varnostnih dejavnikov se tudi mehaniki s podro?ja zavor soo?ajo s ?edalje ve?jimi zahtevami. Iz tega razloga morajo redno obnavljati svoje spretnosti in znanja, ki so jih pridobili med svojim poklicnim izobra?evanjem. TMD Friction nudi podrobno tehni?no svetovanje in izobra?evalne programe na temo zavor in varnosti. To pomeni ve? pristojnosti in uspe?nosti pri delu z va?imi strankami. TMD Friction nudi razli?ne izobra?evalne module, ki so lahko individualni ali kombinirani.

Izobra?evalni moduli

Praksa

Poleg modulov M1-M6, na katerih posredujemo teoreti?no znanje, nudimo tudi prakti?na usposabljanja. Na teh modulih boste pridobljena znanja poglobili s prakti?nimi vajami.