TEHNOLOGIJA KO?ENJA JE NA? SVET.

Kada se radi o tehnici ko?enja na najvi?em nivou, onda je firma Textar prava adresa za Vas. Ne poznajemo kompromise kada se radi o inovativnim re?enjima, najvi?em kvalitetu, maksimalnoj bezbednosti i savr?enoj udobnosti u oblasti ko?enja. I to ve? vi?e od 100 godina. Nismo bez razloga dobavlja? i razvojni partner vode?ih proizvo?a?a automobila.

NOVOSTI TEXTAR

NOVOSTI TEXTAR

TEXTAR Q+

PRIGU?NI PODMETA? Q+

Textar je za tr?i?te rezervnih delova uveo optimizirani prigu?ni podmeta? koji ima kvalitet originalnog dela. Q+ nudi dve posebne prednosti: dodatna prednost u pogledu estetike i dodatna prednost u pogledu u?inkovitosti kod prigu?enja. Smanjuje dosadno ?kripanje i pove?ava udobnost prilikom ko?enja. Prigu?ni podmeta?i imaju strukturisanu povr?inu poput tekstila sa logom Q+ i povezani su specijalnim lepkom sa nose?om plo?om obloge. Obe komponente imaju izuzetne karakteristike prigu?enja i rastere?enja.

TEXTAR Q+

PRIGU?NI PODMETA? Q+

Textar je za tr?i?te rezervnih delova uveo optimizirani prigu?ni podmeta? koji ima kvalitet originalnog dela. Q+ nudi dve posebne prednosti: dodatna prednost u pogledu estetike i dodatna prednost u pogledu u?inkovitosti kod prigu?enja. Smanjuje dosadno ?kripanje i pove?ava udobnost prilikom ko?enja. Prigu?ni podmeta?i imaju strukturisanu povr?inu poput tekstila sa logom Q+ i povezani su specijalnim lepkom sa nose?om plo?om obloge. Obe komponente imaju izuzetne karakteristike prigu?enja i rastere?enja.

NOVI KATALOG REZERVNIH DELOVA FIRME TEXTAR

BRAKEBOOK.COM

NOVI KATALOG REZERVNIH DELOVA FIRME TEXTAR

BRAKEBOOK.COM

Da li Vam se dopada Textar? Lajkujte nas na Facebooku!

To je stranica gde mo?ete da ?ujete zanimljiva obave?tenja, da se uklju?ite u takmi?enja, da pogledate super slike iz automobilizma i da gledate informativne i atraktivne on-the-road video klipove. Radova?emo se da po?askamo sa Vama. Zato svratite, pozdravite nas i lajkujte nas!

Da li Vam se dopada Textar? Lajkujte nas na Facebooku!

To je stranica gde mo?ete da ?ujete zanimljiva obave?tenja, da se uklju?ite u takmi?enja, da pogledate super slike iz automobilizma i da gledate informativne i atraktivne on-the-road video klipove. Radova?emo se da po?askamo sa Vama. Zato svratite, pozdravite nas i lajkujte nas!