INOVACIJA. PERFORMANSA. BEZBEDNOST.

JU?E. DANAS. SUTRA.

PERFORMANSA I SIGURNOST SU OBEZBE?ENI.

Odabir pravog re?enja za ko?ione obloge ne mora da predstavlja problem. Sasvim je svejedno da li su u pitanju kamioni, prikolice gradski autobusi ili turisti?ki autobusi – Textar nudi ko?iona re?enja za 100 % evropskih komercijalnih vozila. A s Textarom svaki proizvod osim garancije potpunog kvaliteta poseduje i maksimalnu sigurnost i savr?enu pouzdanost. Kao vode?a marka za komercijalna vozila u svetu i vode?i dobavlja? ko?ionih obloga i ko?ionih papu?a kako za proizvo?a?e originalnih delova tako i za tr?i?te rezervnih delova, Textar nudi u?inkovitost i bezbednost koje samo original mo?e da garantuje. Nije bez razloga ?to 70% komercijalnih vozila u Evropi je opremljeno Textar oblogama bubnjastih ko?nica kao standard. Inovacija u vo?nji: Ko?ione obloge Textar kombinuju bezbednost s odr?ivo??u. Njihov ultra jak, sada izuzetno lagan dizajn, pridonosi manjoj potro?nji goriva i manjoj emisiji gasova, pa su bolje I za Vas i za okolinu.

ISPUNJAVAMO I NAJVE?A O?EKIVANJA.

O?ekujete puno? O?ekujte vi?e! To je naime proizvodni program koji je zahvaljuju?i svojim patentiranim tehnologijama spajanja i proizvodnim procesima koji su dozvoljeni u izradi kvalitetne opreme nema sebi ravnih na svetskom tr?i?tu rezervnih delova. Textar proizvodi za ko?enje za komercijalna vozila su savr?ena kombinacija savr?enog ko?enja, dugove?nosti i niske istro?enosti diskova i bubnjeva. Ovaj prvoklasni kvalitet ?ete na?i u celoj paleti od vi?e od 600 ko?ionih papu?a i ko?ionih bubnjeva za komercijalna vozila.

Zajedno s proizvo?a?ima vozila, osovina i ko?nica razvijamo optimalna re?enja za svaku vrstu primene. Na?e znanje i stru?nost o ko?nicama inkorporisano je u komercijalna vozila, prikolice, gradske i turisti?ke autobuse. Npr. T090, na? vode?i materijal na tr?i?tu za ko?ione bubnjeve ciljano je razvijen u saradnji s BPW-om za njihove osovine. Isto tako je I T0100 bio razvijen specijalno za SAF. U oba slu?aja Textar ostaje ekskluzivni snabdeva? originalnom opremom za odgovaraju?e primene prikolica. Zato nije ?udo ?to se i logo proizvo?a?a osovina i logo firme Textara nalaze na proizvodu za tr?i?te rezervnih delova.

Na? materijal T7400 za disk ko?nica je i dalje na vrhu originalnih delova za autobuse, i to ne samo zbog njegovih karakteristika istro?enosti. Textar program obuhvata ne samo visokokvalitetne disk ko?nice ve? i pokaziva?e istro?enosti i pribor.

A s pro?irivanjem preko laganih ko?ionih obloga za komercijalna vozila koje utiru put u budu?nost prema u?inkovitijim i za ?ivotnu okolinu zdravijim re?enjima za ko?enje, Textar nudi pun asortiman za najve?e zahteve.

VRHUNSKI KO?IONI OKOVI. ZA VRHUNSKE MARKE.

BAOHUA/KIC
BPW
CNHTC
CSEPEL
DAF
DENNIS
DONGFENG
EVOBUS
FORD OTOSAN
FOTON

FUWA
GFA
HALDEX
HUALING TRUCK
IRISBUS
IVECO
KAMAZ
K?SSBOHRER
KNORR-BREMSE
KNOTT

MAN
MCI
MENARINI
MERCEDES-BENZ
MERITOR
NEOPLAN
OPTARE
PREVOST
RENAULT TRUCKS
ROR

SAF-HOLLAND
SCANIA
SOLARIS
VALX
VAN HOOL
VOLKSWAGEN
VOLVO TRUCKS & BUSES
WABCO (PERROT)
WARSTEIN
YUTONG

DOSTI?EMO GRANICE MAKSIMUMA.
DA VI TO NE BISTE MORALI.

Ko?ione obloge su izlo?ene ekstremnim uslovima i optere?enjima, posebno u komercijalnim vozilima. Bezbedno prianjanje frikcionog materijala na plo?u nosa?a obloge je zato imperativ. U zavisnosti od primene i termi?kog optere?anja TMD Friction koriste niz raznih mehani?kih procesa na ko?ionim papu?ama svog komercijalnog vozila kako bi se obezbedila snaga koju zahteva svaka primena:

  • ?eli?na plo?a s mesinganim zavornjima
  • gvozdena plo?a s mesinganim zavornjima
  • gvozdena plo?a sa zalivenim zavornjima (integralna gvozdena plo?a)
  • ?eli?na plo?a s celometalnom re?etkom
  • Lagana plo?a sa zavornjima

Va?e prednosti: ?ak i uz najekstremnija termi?ka optere?enja na? proces garantuje stalno prianjanje frikcionog materijala na plo?u nosa?a okova. Drugim re?ima: optimalna bezbednost i udobnost.

LIVENA PLO?A NOSA?A OKOVA
PLO?A NOSA?A OKOVA SA ZAVORNJIMA
MANJE JE PONEKAD ZNATNO VI?E.

MANJE JE PONEKAD ZNATNO VI?E.

MANJE JE PONEKAD ZNATNO VI?E.


Lak?i delovi vozila poma?u u smanjenju te?ine vozila, koje na kraju dovodi do manje potro?nje goriva i manju emisiju C02. Sve to omogu?avaju ko?ione obloge Textar u kojima se primenjuje nova plo?a nosa?a okova iz programa Lightweight Technology firme TDM Friction. U toj oblasti TMD Friction je pionir. Prednost za autoparkove: Standardne obloge je veoma jednostavno zameniti ko?ionim oblogama lak?e konstrukcije, po?to su njihovi geometrijski parametri identi?ni. Ova jednostavna zamena mo?e da doprinese ukupnom smanjenju te?ine vozila i pobolj?ati potro?nju goriva, ?to mo?e rezultirati zna?ajnom u?tedom goriva za vreme upotrebe komercijalnog vozila.

Koristite na? onlajn kalkulator da biste izra?unali Vasu u?tedu.


SVE. SAMO NE KOMPROMISI.

Po?to ko?enje zahteva puno vi?e energije nego ubrzanje vozila, ko?ione obloge i ko?ione papu?e u komercijalnim vozilima su stalno izlo?ene velikom optere?enju.

Primer: Sa snagom ma?ine od 340 kW, kamion od 40 tona mo?e da postigne brzinu od 80 km/h za 45 sekundi. S druge strane, potpuno ko?enje u slu?aju opasnosti od 80 na 0 km u 3 sekunda zahteva snagu ko?enja od 3.300 kW.

To je neverovatno velik faktor optere?enja za prili?no male ko?ione delove. Zato pravljenje kompromisa u kvalitetu mo?e brzo da bude veoma skupo.

Zato se Textar zala?e za kvalitet. I tu nema diskusije. Zato mi iz firme TDM Friction ula?emo i do tri godine za razvijanje frikcionog proizvoda. Tokom tog procesa, svaki novi frikcioni deo se izla?e strogim proverama pre nego ?to se plasira na tr?i?te:

  • Do 300.000 kilometara testiranja na cestama i do 2.000 ?asova provere na postrojenjima za testiranje.
  • Kompjuterizovana analiza karakteristika ko?enja i istro?enosti
  • Najstro?iji testovi pu?tanja u promet u realnim uslovima
  • Intenzivni testovi za proveru udobnosti