FREN TEKNOLOJ?S? B?Z?M DüNYAMIZDIR.

Birinci s?n?f seviyede fren teknolojisi istiyorsan?z, Textar ile güvenli taraftas?n?z. Konu yenilik?i ??zümlere, en üstün kaliteye, maksimum güvenli?e ve en uygun fren konforuna gelince, hi? taviz vermeyiz. Ve bunu 100 y?l? a?k?n bir süredir yapmaktay?z. Dünya ?ap?nda lider otomobil üreticilerinin tedarik?isi ve geli?tirme orta?? olmam?z?n bir nedeni var.

PROriginal Mühür

Güvenlik ambalajla ba?lar

Textar sahtelerle sava??yor! Ambalajlar?m?z üzerindeki yeni PROriginal mühür Textar ürünlerinin orijinalli?ini do?rulaman?za yard?mc? olur.
PROriginal Mühür

Güvenlik ambalajla ba?lar

Textar sahtelerle sava??yor! Ambalajlar?m?z üzerindeki yeni PROriginal mühür Textar ürünlerinin orijinalli?ini do?rulaman?za yard?mc? olur.

TEXTAR HABER

TEXTAR HABER

YEN? TEXTAR YEDEK PAR?A KATALO?U

BRAKEBOOK.COM

YEN? TEXTAR YEDEK PAR?A KATALO?U

BRAKEBOOK.COM

Textar’? be?eniyor musunuz? O halde ?imdi bizi Facebook’ta be?enin!

Burada ilgin? haberler okuyabilir, yar??malara kat?labilir ve heyecan verici ara? resimleri ve g?rülmeye de?er, haval? on-the-road videolar? g?rebilirsiniz. Sizinle sohbet etmek i?in sab?rs?zlan?yoruz – sayfam?za girin, merhaba deyin ve “Be?en”‘i t?klay?n!

Textar’? be?eniyor musunuz? O halde ?imdi bizi Facebook’ta be?enin!

Burada ilgin? haberler okuyabilir, yar??malara kat?labilir ve heyecan verici ara? resimleri ve g?rülmeye de?er, haval? on-the-road videolar? g?rebilirsiniz. Sizinle sohbet etmek i?in sab?rs?zlan?yoruz – sayfam?za girin, merhaba deyin ve “Be?en”‘i t?klay?n!