АЛЬП?ЙСЬКИЙ СПУСК –

ПЕРЕВ?РКА ГАЛЬМ НА НАЙВИЩОМУ Р?ВН?

АЛЬП?ЙСЬКИЙ СПУСК –

ПЕРЕВ?РКА ГАЛЬМ НА НАЙВИЩОМУ Р?ВН?

АЛЬП?ЙСЬКИЙ СПУСК –

ПЕРЕВ?РКА ГАЛЬМ НА НАЙВИЩОМУ Р?ВН?

ВИКЛИК: АЛЬП?ЙСЬКИЙ СПУСК З ПЕРЕВАЛУ ШТ?ЛЬФЗЕР ЙОХ

Першокласн? гальмов? накладки п?длягають суворому та ретельному тестуванню. Зрештою гальмов? накладки мають бути переконливими у вс?х в?дносинах. Як стосовно комфорту гальмування, так ? безпеки. Гальмов? накладки Textar випробовуються в лаборатор??, на високотехнолог?чних випробувальних стендах ? на дороз? якомога ретельно.

Проте профес?онали Textar йдуть ще дал?: вдаючись до альп?йського спуску з перевалу Шт?льфзер Йох. Другий по висот? асфальтований г?рський перевал у Альпах. З карколомними висотами ? великим ухилом. Це особливий виклик. Для людини ? техн?ки.

Через безпосередн? пор?вняння з двома в?домими виробниками ориг?нальних гальмових накладок проводилось випробовування тиску на педаль, коеф?ц??нту тертя та зношення.

Вод??-випробувач? компан?? Textar подолали в?с?мнадцятик?лометрову трасу з численними поворотами та 15-в?дсотковим ухилом. Перевал Шт?льфзер Йох в?домий сво?ю високою ?нтенсивн?стю автомоб?льного руху через численн? автомоб?л? турист?в та в?дпочиваючих. В 2007 роц? редакц?я журналу для автомоб?л?ст?в ?Top Gear“ визнала його ?найчудов?шою у св?т? шосейною дорогою?. Об?рунтування: Дорожня траса да? можлив?сть зд?йснювати ?зду спортивним стилем у приголомшуючому оточенн?. Це найкращ? передумови для екстремального тестування гальм.

Trenner_Alpen

ТЕСТУВАЛЬНА ФАЗА: ПЕРЕВ?РКА ГАЛЬМ НА ВИСОКОМУ Р?ВН?

Спуски з альп?йських г?р становлять собою сильне навантаження для будь-яко? гальмово? накладки. Щоб подолати г?рськ? серпантини, потр?бне пост?йне гальмування. Скорочений гальмовий шлях може мати при цьому житт?во вир?шальне значення.

У цьому практичному тестуванн? контролювалося середн? в?дчуття педал? п?д час проходження всього тесту.

Через зростаючу температуру гальмових диск?в п?д час спуску – яка сяга? екстремальних 700° C – гальмов? накладки втрачають коеф?ц??нт тертя, ? зношення зроста?. Щоб зберегти ту саму силу гальмування, тобто пост?йне упов?льнення, вод?й повинен п?двищувати тиск на педаль.

Додатково також проводилось досл?дження коеф?ц??нту тертя гальмових накладок п?сля певного часу спокою, щоб визначити, який коеф?ц??нт тертя матимуть гальмов? накладки п?сля такого виснажливого спуску.

  • Чи змогли гальмов? накладки Textar витримати сильне нагр?вання?
  • Як? коеф?ц??нти тертя були визначен??

Напружен? питання. Результати тестування демонструють в?дпов?д?.

Icon_Alpenabfahrt

РЕЗУЛЬТАТИ: TEXTAR ПЕРЕКОНУ? П?Д ЧАС ТЕСТУВАННЯ ГАЛЬМОВИХ НАКЛАДОК

ПЕРЕС?ЧНИЙ ТИСК НА ПЕДАЛЬ

У пор?вняльному змаганн? з в?домими марками ориг?нального обладнання Textar зм?г вийти вперед. У той час, як середн?й тиск на педаль п?д час альп?йського спуску дор?вню? 45 Н, Textar з його 40 Н демонстру? найменший тиск на педаль. Таким чином вод?й-випробувач потребу? докладати менше зусиль п?д час спуску. Це вагома перевага. Особливо у неспод?вано виникаючих небезпечних ситуац?ях, як, наприклад, хв?ст затору на схил?.

Textar 40N
Конкурент A 45N
Конкурент B 50N

КРАЩЕ / Г?РШЕ

ТЕСТУВАННЯ КОЕФ?Ц??НТУ ТЕРТЯ

Щоб визначити коеф?ц??нт тертя п?сля тестування, викону?ться ще одне гальмування п?сля того, як гальмова система охолоне. Так визначають, яко? ефективност? досяга? гальмова накладка п?сля спуску. Чим вищий коеф?ц??нт тертя п?сля спуску, тим менша сила тиску на педаль п?д час гальмування. Знижен? коеф?ц??нти тертя можуть привести до значного зб?льшення гальмового шляху при пан?чному гальмуванн?. Причини цього: Погане реагування гальм ? необх?дн?сть б?льш високого тиску на педаль.

У ц?й дисципл?н? Textar знов випередив конкурент?в ? досяг з показником 0,46 μ найвищого значення коеф?ц??нта тертя. У протилежн?сть до середнього коеф?ц??нта тертя, що дор?вню? 0,39 μ. На практиц? це означа?: В той час, коли автомоб?ль з гальмовою накладкою Textar вже зупинився, конкуренти котяться дал?. Це вир?шальний критер?й, передус?м в екстремальних ситуац?ях.

Тому ми пост?йно розвива?мо технолог?? гальмування. Гальмов? накладки Textar розроблено такими, що п?д час р?зкого гальмування вони нав?ть зб?льшують св?й коеф?ц??нт тертя (коеф?ц??нт у гарячому стан?). ? тому вод?й ма? покращене в?дчуття безпеки, бо не треба п?двищувати тиск на педаль.

Textar 0,46 μ
Конкурент A 0,38 μ
Конкурент B 0,33 μ

Г?РШЕ / КРАЩЕ

ТЕСТУВАННЯ ГАРЯЧОГО ЗНОШЕННЯ

П?д час тестування гарячого зношення Textar також знаходиться попереду. Винайден? результати тестування складаються з двох спуск?в. Незважаючи на дуже висок? температури гальмування, Textar з його 0,74 мм ма? найменше зношення гальмових накладок. Перес?чне значення у пор?внянн? сягало 1,53 мм.

Textar 0,74 mm
Конкурент A 2,18 mm
Конкурент B 1,68 mm

КРАЩЕ / Г?РШЕ

Icon_Alpenabfahrt

ВИСНОВОК: TEXTAR В?ДЗНАЧА?ТЬСЯ ПЕРЕКОНЛИВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Що б ми не розглядали – тиск на педаль, зношення або коеф?ц??нт тертя – п?сля альп?йського спуску на перевал? Шт?льфзер Йох Textar знаходиться попереду у пор?внянн? з в?домими виробниками ориг?нального обладнання. Результати тестування п?дтверджують висок? стандарти якост? марки Textar – заради максимально? безпеки ? найкращого комфорту гальмування. На протяз? б?льше н?ж 100 рок?в.

Trenner_Alpen

МИ НАБЛИЖА?МОСЬ ДО МЕЖ МОЖЛИВОГО.

ЩОБ НЕ ЗМУШУВАТИ ДО ЦЬОГО ВАС.