Заява про захист даних

§?1 ?нформац?я щодо збору персональних даних

(1) Нижче ми нада?мо ?нформац?ю щодо збору персональних даних п?д час використання нашого веб-сайту. Персональними даними ? вс? дан?, як? можна сп?вв?дносити з вашою особою, наприклад ?м’я, адреса проживання, адреса електронно? пошти, характер використання сайту.

(2) В?дпов?дальною особою в?дпов?дно до ст. 4, п. 7 Загального регламенту ?С про захист даних (DS-GVO) ? компан?я TMD Friction Services GmbH, Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen, info@tmdfriction.com (див. вих?дн? дан? нашого сайту). Звернутися до наших уповноважених ?з захисту даних можна за адресою електронно? пошти Datenschutz@tmdfriction.com або за поштовою адресою з прим?ткою ?der Datenschutzbeauftragte? (уповноваженому з захисту даних).

(3) Якщо ви зверта?теся до нас електронною поштою або через форму зворотного зв’язку, ми збер?га?мо пов?домлен? вами дан? (вашу адресу електронно? пошти, у в?дпов?дних випадках — ?м’я), щоб надати в?дпов?дь на ваше запитання. Отриман? таким чином дан? ми видаля?мо, коли в?дпада? необх?дн?сть у ?х збер?ганн?, або обмежу?мо доступ для ?х обробки, якщо законом передбачено обов’язкове збер?гання даних.

(4) Якщо ми зверта?мося до уповноважених постачальник?в послуг для реал?зац?? окремих функц?й нашого веб-сайту або хочемо використати ваш? дан? в рекламних ц?лях, ми детально про?нформу?мо вас про таке використання ваших даних. При цьому ми також укажемо встановлений терм?н ?х збер?гання.

§?2 Ваш? права

(1) По в?дношенню до нас ви ма?те наведен? нижче права стосовно ваших персональних даних:

 • право на дов?дку;
 • право на виправлення чи видалення;
 • право на обмеження обробки;
 • право на в?дмову в?д обробки;
 • право на передавання даних.

(2) Також ви ма?те право скаржитися на нас в установу, уповноважену на контроль за захистом даних, стосовно наших д?й з обробки ваших персональних даних.

§?3 Зб?р персональних даних п?д час в?дв?дування нашого веб-сайту

(1) Якщо ви використову?те наш веб-сайт виключно в ?нформац?йних ц?лях, тобто якщо ви не ре?стру?теся або не переда?те нам ?нформац?ю ?ншим чином, ми збира?мо лише т? персональн? дан?, як? ваш браузер переда? на наш сервер. Якщо ви хочете переглянути наш веб-сайт, ми збира?мо вказан? нижче дан?, необх?дн? з техн?чно? точки зору для в?дображення нашого веб-сайту та для забезпечення стаб?льност? та безпеки (на п?дстав? Загального регламенту ?С про захист даних, стаття 6, п. 1, положення 1, п?дпункт f).

 • IP-адреса
 • Дата й час запиту
 • Часова р?зниця в?дносно середнього часу за Гринв?чем (GMT)
 • Зм?ст запиту (конкретна стор?нка)
 • Стан доступу/код стану HTTP
 • Обсяг переданих даних
 • Веб-сайт, з якого надходить запит
 • Браузер
 • Операц?йна система та ?? ?нтерфейс
 • Мова та верс?я браузера

(2) На додаток до вказаних вище даних п?д час використання нашого веб-сайту на вашому комп’ютер? збер?гаються файли cookie. Файли cookie — це невелик? текстов? файли, як? сп?вв?дносяться з вашим браузером ? збер?гаються на жорсткому диску та за допомогою яких певн? дан? передаються в точку (з нашого боку), яка створила ц? файли cookie. Файли cookie не можуть виконувати програми або передавати в?руси на ваш комп’ютер. Вони слугують для загального п?двищення зручност? й ефективност? ?нтернет-сайту.
(3) Використання файл?в cookie.
а) Цей веб-сайт використову? вказан? нижче види файл?в cookie, обсяг ? принцип функц?онування яких поясню?ться нижче.

 • Тимчасов? файли cookie (див. пункт ?б?)
 • Пост?йн? файли cookie (див. пункт ?в?)

б) Тимчасов? файли cookie автоматично видаляються п?сля закривання браузера. Зокрема, до них належать файли cookie, що створюються в рамках окремого сеансу. В них збер?гаються так зван? ?дентиф?катори сеансу, за допомогою яких окрем? запити вашого браузера сп?вв?дносяться з загальним сеансом роботи. Це дозволя? розп?знати ваш комп’ютер п?д час наступного в?дв?дування нашого веб-сайту. Пов’язан? з сеансами файли cookie видаляються п?сля виходу з сайту або п?сля закривання браузера.

в) Пост?йн? файли cookie видаляються автоматично п?сля певного пер?оду часу, який може в?др?знятися для р?зних файл?в cookie. Ви можете в будь-який час видалити ц? файли cookie в налаштуваннях безпеки вашого браузера.

г) Ви можете в?дпов?дним чином скоригувати налаштування вашого браузера та вимкнути приймання файл?в cookie в?д трет?х стор?н або вс?х файл?в cookie. Попереджа?мо вас про те, що в такому випадку ви, можливо, матимете доступ не до вс?х функц?й цього веб-сайту.

Файли cookie

Complianz

We use Complianz for cookie consent management.

Name Retention Function
Functional
cmplz_choice 365 days Store if a message has been dismissed
cmplz_id 365 days Store anonymized statistics
cmplz_all 365 days Store cookie consent preferences
complianz_consent_status 365 days Store cookie consent preferences
complianz_policy_id 365 days Register accepted cookie policy ID
cmplz_user_data 365 days Determines which cookiebanner to show
Sharing

For more information, please read the Complianz Privacy Policy.

WPML

We use WPML for locale management.

Name Retention Function
Functional
wp-wpml_current_language 1 day Store language settings
Sharing

This data is not shared with third parties.

Visual Composer

We use Visual Composer for website design.

Name Retention Function
Purpose pending investigation
vcc_cb_count
Sharing

This data is not shared with third parties.

Vimeo

We use Vimeo for video display.

Name Retention Function
Statistics
__utmt_player 10 minutes Track audience reach
vuid 2 years Store the user's usage history
Sharing

For more information, please read the Vimeo Privacy Policy.

WooCommerce

We use WooCommerce for webshop management.

Name Retention Function
Statistics
History.store Stores last visit
Sharing

This data is not shared with third parties.

Slider Revolution

Name Retention Function
Purpose pending investigation
rs6_overview_pagination
Sharing

This data is not shared with third parties.

Matomo

We use Matomo for website statistics.

Name Retention Function
Functional
MATOMO_SESSID session Prevent fraud
Sharing

This data is not shared with third parties.

Miscellaneous

Name Retention Function
Purpose pending investigation
country_selector_url
*-lzpageviews
_ga
Sharing

This data is not shared with third parties.

Назва файл?в cookie Походження Тип
ctcc_content_settings Cookie Consent WordPress plugin обов’язковий
wp-postpass_
892189b21872fdcd50433adcb9909747
WordPress необов’язковий
wsal_wp_session WordPress необов’язковий
devicePixelRatio необов’язковий
_icl_current_language WPML WordPress plugin необов’язковий
_icl_visitor_lang_js WPML WordPress plugin необов’язковий
PHPSESSID PHP обов’язковий
_pk_id.* Matomo (Piwik) необов’язковий
_pk_ses.* Matomo (Piwik) необов’язковий
wpml_referer_url WPML WordPress plugin необов’язковий
wpml_browser_redirect_test WPML WordPress plugin необов’язковий
wordfence_verifiedHuman Wordfence WordPress plugin необов’язковий
wfvt_* WordPress необов’язковий
_ga, _gat, _gid Google Analytics необов’язковий
Використання компонент?в Vimeo

На нашому сайт? ми використову?мо компоненти постачальника послуг Vimeo. Vimeo — це служба, яка нада?ться компан??ю Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. П?д час кожного виклику нашо? веб-стор?нки, яка м?стить один ?з таких компонент?в, цей компонент забезпечу? завантаження вашим браузером в?дпов?дного в?дображення компоненту Vimeo. Коли ви виклика?те наш сайт, ув?йшовши до системи Vimeo, завдяки з?бран?й компонентом ?нформац?? Vimeo розп?зна? конкретний сайт, який ви в?дв?ду?те, та сп?вв?дносить цю ?нформац?ю з вашим обл?ковим записом Vimeo. Якщо ви, наприклад, натиснете кнопку Play (В?дтворити) чи залишите в?дпов?дн? коментар?, цю ?нформац?ю буде передано до вашого обл?кового запису Vimeo й збережено там. ?нформац?ю про ваше в?дв?дування нашого сайту також буде передано до Vimeo. Це в?дбува?ться незалежно в?д того, наприклад, чи натискали ви компонент або чи залишали ви коментар?.

Якщо ви хочете припинити передачу й збер?гання даних про вас ? ваш? д?? на нашому веб-сайт? за допомогою Vimeo, вам необх?дно вийти з? свого обл?кового запису Vimeo перед в?дв?дуванням нашого сайту. Для отримання детально? ?нформац?? щодо захисту даних, зокрема щодо збору та використання даних компан??ю Vimeo, перейд?ть на стор?нку: https://vimeo.com/privacy

Завдяки ?нтеграц?? в?део з Vimeo ми можемо демонструвати вам вибран? нами в?део, розм?щен? на платформ? Vimeo. Ми вважа?мо, що ?нтеграц?я окремих в?део належить до сфери нашого законного ?нтересу. Тому п?дставою для обробки ваших персональних даних ? ст. 6, п. 1, л?т. f Загального регламенту ?С щодо захисту даних.

Ми зверта?мо вашу увагу на те, що Vimeo може використовувати службу Google Analytics, ? тому наводимо посилання на стор?нку, на як?й ви можете в?дмовитися в?д використання Google-Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=uk), або зм?нити встановлен? для компан?? Google налаштування використання даних у маркетингових ц?лях (https://adssettings.google.com/).

Google Analytics

(1) Цей веб-сайт використову? Google Analytics, службу веб-анал?тики, що нада?ться компан??ю Google Inc. (дал? — ?Google?). Google Analytics використову? так зван? файли cookie — текстов? файли, як? збер?гаються на вашому комп’ютер? та дозволяють анал?зувати використання веб-сайту з вашого боку.
Створювана файлами cookie ?нформац?я про ваше використання цього веб-сайту зазвичай переда?ться на сервер Google в США ? збер?га?ться там. Однак оск?льки на цьому веб-сайт? ув?мкнено анон?м?зац?ю IP-адреси, ваша IP-адреса буде попередньо скорочена Google на територ?? держав-член?в ?вропейського Союзу або ?нших кра?н, як? ? сторонами угоди про ?вропейський економ?чний прост?р. В?д ?мен? оператора цього веб-сайту Google буде використовувати цю ?нформац?ю для оц?нки вашого використання веб-сайту, для складання зв?т?в про активн?сть на веб-сайт? та для надання оператору веб-сайту ?нших послуг, пов’язаних ?з використанням веб-сайту й ?нтернету.

(2) IP-адресу, що переда?ться службою Google Analytics, не буде об’?днано з ?ншими даними, як? ? в розпорядженн? Google.

(3) Ви можете вимкнути збереження файл?в cookie за допомогою в?дпов?дного налаштування вашого браузера; однак ми зверта?мо вашу увагу на те, що в цьому випадку ви не зможете використовувати вс? функц?? цього веб-сайту в повному обсяз?. Ви також можете заборонити Google збирати дан?, що генеруються файлами cookie та пов’язан? з вашим використанням цього веб-сайту (включно з вашою IP-адресою), а також обробку цих даних компан??ю Google, завантаживши та встановивши додатковий модуль браузера, доступний за наступним посиланням: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=uk

(4) Цей веб-сайт використову? Google Analytics з розширенням ?_anonymizeIp ()?. Отже, IP-адреси обробляються в скороченому вигляд?, що виключа? можлив?сть ?х сп?вв?днесення з будь-якими конкретними особами. Якщо п?д час збору даних в?дбува?ться ?х сп?вв?днесення з певною особою, подальш? д?? негайно блокуються, а персональн? дан? буде негайно видалено.

(5) Ми використову?мо Google Analytics з метою анал?зу та регулярно? оптим?зац?? використання нашого веб-сайту. Ц? статистичн? дан? допомагають пол?пшити наш веб-сайт ? зробити його б?льш ц?кавим для вас як користувача.

(6) ?нформац?я про стороннього постачальника послуг: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, факс: +353 (1) 436 1001. Умови використання: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html, огляд пол?тики конф?денц?йност?: http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html ? пол?тика конф?денц?йност?: http://www.google.com/intl/uk/policies/privacy.

Google reCAPTCHA

На наших веб-стор?нках використову?ться Google reCAPTCHA (дал? — reCAPTCHA). Постачальником ц??? служби ? компан?я Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (США) (дал? — Google).

Служба reCAPTCHA дозволя? нам перев?рити, чи було зд?йснено введення даних на наших веб-стор?нках (наприклад, у контактн?й форм?) людиною чи автоматизованою програмою. Для цього reCAPTCHA анал?зу? повед?нку в?дв?дувач?в веб-стор?нок за р?зними показниками. Цей анал?з почина?ться автоматично одразу п?сля входу користувача на веб-стор?нку. Для анал?зу reCAPTCHA оц?ню? р?зну ?нформац?ю (наприклад, IP-адресу, тривал?сть перебування в?дв?дувача на веб-стор?нц? чи зд?йснен? користувачем ман?пуляц?? мишею). З?бран? п?д час анал?зу дан? надсилаються в компан?ю Google.

Анал?з службою reCAPTCHA зд?йсню?ться повн?стю у фоновому режим?. В?дв?дувач? веб-стор?нок не отримують спов?щення про зд?йснення анал?зу.

Обробка даних в?дбува?ться на п?дстав? ст. 6, п. 1, л?т. f Загального регламенту ?С щодо захисту даних (DSGVO). Адм?н?стратор сайту ма? законний ?нтерес у захист? свого веб-сайту в?д несанкц?онованого автоматичного збору даних та в?д небажано? пошти.

Додаткову ?нформац?ю про Google reCAPTCHA та пол?тику конф?денц?йност? Google див. за наступними посиланнями: https://www.google.com/intl/uk/policies/privacy/ та https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Matomo

Ця стор?нка використову? Matomo (ран?ше в?доме як Piwik), програмне забезпечення з в?дкритим кодом для статистичного анал?зу операц?й доступу користувач?в. Matomo використову? так зван? файли cookie, текстов? файли, як? збер?гаються на вашому комп’ютер? ? як? дозволяють анал?зувати ваше використання цього веб-сайту. ?нформац?я, яка створю?ться цими файлами cookie про користування цим ?нтернет-ресурсом, збер?га?ться на нашому сервер?. IP-адреса анон?м?зу?ться одразу п?сля обробки та перед ?? збереженням. Ви можете запоб?гти встановленню файл?в cookie шляхом в?дпов?дного налаштування програмного забезпечення вашого браузера; однак ми зверта?мо вашу увагу на те, що в цьому раз? ви, можливо, не зможете у повному обсяз? користуватися функц?ями цього веб-сайту.

Тут ви можете вир?шити, чи може ваш браузер збер?гати ун?кальний файл cookie для веб-анал?зу, щоб дозволити власнику веб-сайту збирати й анал?зувати р?зн? статистичн? дан?. ?Якщо ви проти, натисн?ть наведене нижче посилання, щоб зберегти в вашому браузер? файл cookie, який деактиву? Matomo.

Правовою п?дставою для збору ваших персональних даних за допомогою вищезазначених файл?в cookie ? ст. 6 п. 1 f) Загального регламенту ?С щодо захисту даних.