КОЖЕН МЕТР МА? ЗНАЧЕННЯ

ТЕСТУВАННЯ ГАЛЬМ?ВНИХ НАКЛАДОК

КОЖЕН МЕТР МА? ЗНАЧЕННЯ

ТЕСТУВАННЯ ГАЛЬМ?ВНИХ НАКЛАДОК

КОЖЕН МЕТР МА? ЗНАЧЕННЯ

ТЕСТУВАННЯ ГАЛЬМ?ВНИХ НАКЛАДОК

Пор?вняльне тестування: тестування за стандартом AMS

Тестування гальмування за стандартом AMS — це визнане у всьому св?т? тестування для визначення довжини гальм?вного шляху, розроблений журналом ?Auto Motor und Sport? (пров?дний н?мецький автомоб?льний журнал). Нав?ть Всезагальний н?мецький автомоб?льний клуб (ADAC) та Н?мецька експертна орган?зац?я TüV звертаються до нього.

ТЕСТ: ЧИ ДЕМОНСТРУЮТЬ НАКЛАДКИ ХОРОШ? ЕКСПЛУАТАЦ?ЙН? ПОКАЗНИКИ ПРИ ГАРЯЧОМУ ТА ХОЛОДНОМУ ГАЛЬМУВАНН??

Автомоб?ль з вод??м ? пасажиром завантажу?ться до повно? маси м?шками з гранульованою сталлю. Тест явля? собою посл?довну сер?ю з десяти гальмувань з? швидкост? 100 км/год до повно? зупинки. У цьому ?нтенсивному цикл? прискорення та гальмування гальм?вн? диски можуть нагр?ватися до 700 °C. У цих умовах також ? можлив?сть змоделювати лякаюче в?дчуття зникнення гальмування, як п?д час спуску по схилу на повн?стю завантаженому автомоб?л?, на р?вн?й дороз?. Зникнення гальмування — це терм?н використову?ться для опису знижено? ефективност? гальм, що виника? у випадках сильно навантаженого транспортного засобу.

Висок? температури, що утворюються в результат? цього тесту, сприяють вид?ленню зв’язуючих речовин ?з гальм?вно? накладки, як? утворюють змащувальну пл?вку м?ж гальм?вною накладкою та диском, зменшуючи коеф?ц??нт тертя ? ефективн?сть гальмування. В ход? тестування за стандартом AMS для визначення характеристик накладок враховуються лише перше та десяте гальмування — коли вони холодн? та коли вони гаряч?. Запитання поляга? в тому, чи забезпечують гальм?вн? накладки таку ж саму над?йну роботу за високих температур, як ? тод?, коли вони холодн??

Icon_AMS

РЕЗУЛЬТАТИ: ТАК? РОЗБ?ЖНОСТ? МОЖУТЬ ОЗНАЧАТИ ЖИТТЯ АБО СМЕРТЬ

Результати для Audi A5

Компан?я Textar в ц?лому продемонструвала найкращ? показники у властивостях матер?алу для холодного та гарячого гальмування, в пор?внянн?, як ?з брендами-конкурентами, так ? з виробниками ориг?нального обладнання. Р?зниця м?ж першим та десятим гальмуванням складала лише 0,2 м. Це точно така ж величина, що досяга?ться гальм?вною накладкою, встановленою в якост? частини ориг?нального обладнання в?д виробника. Найб?льше в?дхилення показника конкурента склало 2,8 м, що приблизно екв?валентно трьом чвертям довжини автомоб?ля. Така величина може мати руйн?вн? насл?дки

ГАЛЬМ?ВНИЙ ШЛЯХ

ГАРЯЧЕ ГАЛЬМУВАННЯ

OE 36,3 m
Textar 36,3 m
Конкурент A 38,4 m
Конкурент B 41,6 m
Конкурент C 37,3 m

КРАЩЕ / Г?РШЕ

ХОЛОДНЕ ГАЛЬМУВАННЯ

OE 36,1 m
Textar 36,1 m
Конкурент A 37,5 m
Конкурент B 38,8 m
Конкурент C 42 m

КРАЩЕ / Г?РШЕ

Автомоб?ль VW Passat Variant

Коли гальма були холодн?, гальм?вн? накладки компан?? Textar та продукц?я конкурент?в продемонстрували кращ? показники у пор?внянн? з матер?алами виробник?в ориг?нального обладнання. Нав?ть коли гальма були гарячими, вс? кр?м одн??? гальм?вно? накладки змогли випередити за показниками довжини гальм?вного шляху накладки виробник?в ориг?нального обладнання. Компан?я Textar ? найб?льш над?йним постачальником у ц?й сфер?. Р?зниця м?ж першим та десятим гальмуванням складала лише 0,2 м. Це точно така ж величина, яко? досяга? накладка з матер?алу виробник?в ориг?нального обладнання. Найб?льша р?зниця ?з конкурентом-аутсайдером у довжин? гальм?вного шляху склала 8,7 м, що приблизно склада? подв?йну довжину автомоб?ля. Така в?дстань може означати р?зницю м?ж життям ? смертю.

ГАЛЬМ?ВНИЙ ШЛЯХ

ГАРЯЧЕ ГАЛЬМУВАННЯ

OE 38,6 m
Textar 37,1m
Конкурент A 38,3 m
Конкурент B 37,6 m
Конкурент C 45,8 m

КРАЩЕ / Г?РШЕ

ХОЛОДНЕ ГАЛЬМУВАННЯ

OE 38,4 m
Textar 36,9 m
Конкурент A 37,4 m
Конкурент B 36,6 m
Конкурент C 37,1 m

КРАЩЕ / Г?РШЕ

Icon_AMS

ВИСНОВОК: ПРОДУКЦ?Я TEXTAR ЗАБЕЗПЕЧУ? КРАЩ? ЕКСПЛУАТАЦ?ЙН? ХАРАКТЕРИСТИКИ, У ПОР?ВНЯНН? З ПРОДУКЦ??Ю КОНКУРЕНТ?В

П?д час гарячого та холодного гальмування гальм?вн? накладки виробництва компан?? Textar продемонстрували кращ? показники, н?ж ус? ?? конкуренти, ? нав?ть досягли кращих результат?в, н?ж накладки виробника ориг?нального обладнання автомоб?ля VW Passat. Такий результат демонстру?, наск?льки високо компан?я Textar оц?ню? питання безпеки. Це також показу?, що гальм?вн? накладки з ринку запчастин можуть бути нав?ть кращими за ориг?нальн? накладки, встановлен? виробником автомоб?ля, за умови, що був обраний як?сний продукт, такий як виробництва компан?? Textar.

Компан?я Textar забезпечу? найвищий ступ?нь безпеки у ц?й сфер?