Б?льше знань через навчання та п?двищення квал?ф?кац??

Textar Training

Швидк? технолог?чн? зм?ни ? характерними для автомоб?льно? галуз?. Також ? в сфер? гальм б?льш складн? системи та посилен? чинники безпеки пред’являють все б?льш? вимоги до механ?к?в. З ц??? причини п?сля отримано? першо? профес?йно? п?дготовки треба регулярно поновлювати навички та знання. Компан?я TMD Friction нада? детальн? техн?чн? консультац?? та навчальн? програми за темами “гальма” та “безпека”. Це зробить Вас ще б?льш компетентним та усп?шним в очах Ваших кл??нт?в. Компан?я TMD Friction нада? р?зн? навчальн? модул?, як? можна комплектувати та комб?нувати ?ндив?дуально.

НАВЧАЛЬНI МОДУЛI

ПРАКТИКА

Oprócz modu?ów M1-M6, w ramach których przekazywana jest wiedza teoretyczna, oferujemy równie? szkolenia nastawione na dzia?ania praktyczne.
W ramach tycz szkoleń nabyta wiedza pog??biana jest poprzez ?wiczenia praktyczne.